Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Endringer i KOSTRA-kontoplan

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Hvis det blir som KOSTRA-regnskapsgruppe planlegger så kommer det noen vesentlige endringer i KOSTRA-kontoplan.

Kommunalbanken (KBN) har i et brev til Kommunal og Distriktsdepartementet (tidligere KMD) tatt til orde for å endre inndelingen av langsiktig gjeld i balanseregnskapet i KOSTRA. Dette for å synliggjøre refinansieringsrisikoen i kommunene og fylkeskommunene bedre med nye nøkkeltall. Forslaget ble først behandlet av regnskapsgruppen i 2021.

Første reaksjon fra regnskapsgruppen var: «Regnskapsgruppen er skeptiske til om nytten svarer til kostnaden ved gjennomføringen. Kommunene peker på at dette er et merarbeid som ikke står i forhold til nytten, det er vanskelig å gjennomføre i praksis og det vil trolig bli en del feil i statistikken. KMD vil vurdere innspillet fra KBN nærmere.»

Departementet har vurdert innspillet fra KBN og har lagt frem en skisse til en eventuell ny inndeling:

  1. Utestående sertifikatlån/lån med sertifikatvilkår, dvs. lån med løpetid inntil 12 måneder
  2. Utestående obligasjonslån og lån i kredittinstitusjon hvor hovedstol forfaller i neste
    regnskapsår
  3. Utestående obligasjonslån og lån i kredittinstitusjon uten forfall (bortsett fra avdrag)
    kommende regnskapsår
  4. Et eventuelt fjerde punkt, men som kan bidra til økt kompleksitet, er å skille mellom lån med en avdragsprofil og lån hvor hele hovedstolen forfaller i sin helhet.

Til den forelagte skissen til en eventuell ny inndeling, pekte regnskapsgruppen på at det er behov for tydelige definisjoner, avgrensninger og enkelte presiseringer:

Dagens inndeling
 Forslag til ny inndeling
40 Pensjonsforpliktelse    
41 Obligasjonslån 411 Utestående obligasjonslån uten forfall neste regnskapsår
42 Obligasjonslån med forfall i neste regnskapsår 412 Utestående obligasjonslån med forfall neste regnskapså
43 Sertifikatlån 451 Sertifikatlån
45 Gjeld til kredittinstitusjoner 451 Lån i kredittinstitusjon med avdragsprofil
    452 Avdragsfrie lån i kredittinstitusjon uten forfall i neste regnskapsår
    453

Avdragsfrie lån i kredittinstitusjon hvor hovedstol forfaller neste regnskapsår

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.