Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Er du klar til kommunens årsoppgjør?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Året store begivenhet, både faglig og i arbeidsmengde, årsoppgjøret er rett rundt hjørnet. Vi ser på ulike momenter som vil hjelpe kommunen med å få et godt årsoppgjør.

Et godt gjennomført årsoppgjør vil for de fleste bety at kommunen har betryggende rutiner, jobben er gjort, ingen lovbrudd har skjedd og revisjonen ikke finner stort å bemerke. Det betyr også at du som jobber med kommunalt regnskap slipper å bruke tid ut over i 2019 på gamle hendelser. 

Årsoppgjørsplan

Hvor utfyllende en årsoppgjørsplan bør være vil selvfølgelig variere. Fra en liten kommune, med stabil bemanning og få nye hendelser, til en stor kommune med stor endring i bemanning og mange nye hendelser. Selv en liten kommune med stabil bemanning bør likevel ha en plan slik at årsoppgjøret kan gjennomføres selv om nøkkelpersoner skulle bli sykemeldt. Det ligger heller ikke så rent lite kompetanseoppfriskning i å lage eller gjennomgå en slik plan med alle nøkkelmedarbeidere.

Sticos har nylig publisert en rekke sjekklister som ligger sammen med veiviserne. Sjekklistene dekker hele Sticos-regnskapsmappe. For den som vil detaljplanlegge årsoppgjøret med hensyn til «hvem gjør hva, og hvordan» så kan også arket «Gjøremålsliste for årsoppgjøret» benyttes. Gå til «Start Veiviser» for å komme inn på sjekklistene i Sticos Oppslag Kommune.

Gjennomgang av nummerert brev

Revisjonen skal påpeke ulike feil og mangler i nummererte brev, jf. revisjonsforskriftens §4. Regnskapskontoret i kommunen må følge opp de feil og mangler som tilhører regnskapsfaget. For de som ikke har gjort det allerede, regnskapskontoret har nå en siste mulighet for å gjøre noe med merknadene fra forrige årsoppgjør.

Trening og hjelp for å gjøre jobben

Selv om regnskapskontoret har vært flinke til å kurse sine medarbeidere og lære dem opp i sine løpende arbeidsoppgaver, så trenger de opplæring på forhånd for å gjøre det de skal i årsoppgjøret. For i selve årsoppgjørstiden så blir det ikke tid! Altså må nye medarbeidere, og de som ikke fikk det til sist, lære jobben på forhånd. Enkelte typer kunnskap må dessuten repeteres hvert årsoppgjør, også for de andre enhetene som tross alt leverer regnskapsgrunnlaget.

Sticos bidrar på flere plan. Når det gjelder hjelp til selvhjelp så har vi, i både sjekklistene og gjøremålslisten nevnt ovenfor, laget lenker inn i Sticos Oppslag Kommune slik at man på en effektiv måte kan finne emner som er til hjelp. Vi kan også bidra praktisk.

Skaff tilstrekkelig bemanning

Vi vet at årsoppgjøret må være ferdig den 15. februar. For mange som jobber med kommunalt regnskap er de dette den mest spennende tiden på året, i alle fall rent faglig. For mange er det også den mest slitsomme tiden. Det skal dessuten være mulig å få gjort årsoppgjøret ferdig i tide uten å bryte arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Dersom du ser at ditt kontor mangler bemanning eller kompetanse så må du gjøre noe med det nå. Sticos kan bistå i alle faser av årsoppgjøret, både praktisk og som støttespiller. Ta kontakt med oss snarest dersom du ønsker å leie en rådgiver eller «fagsjef» som kommer og hjelper deg i årsoppgjøret.

STICOS – DIN RÅDGIVER I ÅRSOPPGJØRET!

Kontaktperson: Per Kristian Aune, tlf. 994 54 768

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.