Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Etterligning i strid med god forretningsskikk

- advokat i Sticos

Et selskap i Trøndelag hadde over mange år utviklet en aktuator, en teknisk innretning som styrer ventiler ombord i skip. Etter at samarbeidsavtalen med eneforhandleren hadde gått ut tok sistnevnte grep for å utvikle sin egen aktuator. Etterligningen var gjort i strid med god forretningsskikk.

Kort om sakens bakgrunn

Borgarting lagmannsrett fant at den tidligere samarbeidspartneren hadde gjort en “bevisst, systematisk og særlig nærgående etterligning”. 

I retten kom det frem at forhandleren hadde sendt utviklerens aktuator til en produsent i Taiwan, med beskjed om å “produce a similar actuator”, som kunne “directly replace” den opprinnelige, og at “the interfaces must be the same”. 

Lovregler - markedsføringsloven om “god forretningsskikk”

Utvikleren anførte at forhandlerens handlinger var i strid med markedsføringsloven § 25, som lyder: 

I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Det er lov å la seg inspirere av andre produkter. Tanken er at etterligning gir inspirasjon som fremmer innovasjon og videreutvikling. Spørsmålet er om etterligningen ligger så nært at den må anses urettmessig.

Rettspraksis har satt opp sentrale momenter: 

  • Der etterligningen skjer i etterkant av tidligere samarbeidsforhold skjerpes plikten til å holde avstand mot opprinnelig produkt,
  • om etterligningen er bevisst og/eller systematisk,
  • om etterligningen er særlig nærgående. 

Det er altså forskjell på å la seg inspirere og å basere seg på det opprinnelige produktet. 

Lagmannsrettens vurdering  

Etter bevisførselen fant lagmannsretten at “likhetene her er påfallende mange”, og at det ikke er gjort tilstrekkelig til å “utnytte de variasjonsmuligheter som foreligger”. 

Lagmannsretten oppsummerer med at forhandleren hadde gjort en “bevisst, systematisk og særlig nærgående etterligning” av produktet. Det tidligere samarbeidsforholdet skjerpet forhandlerens lojalitetsplikt. 

Lagmannsretten kom enstemmig til at forhandleren hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk, og nedla forbud mot produksjon, markedsføring og salg av etterligningsproduktet. Dommen er rettskraftig. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.