Hopp til innhold

Flere foretak vil havne i kategorien små foretak

- rådgiver i Sticos

Det er foreslått å øke grensene for små foretak etter regnskapsloven. Dette vil føre til at flere foretak havner i kategorien «små foretak» og kan bruke forenklingsreglene for små foretak.

Forslag sendt på høring

Finansdepartementet har sendt forslag til endring i definisjonen av små foretak i regnskapsloven på høring. Det foreslås at grensene for hva som er «små foretak» skal økes. Dette følger av at EU-kommisjonen har foreslått endringer i størrelseskategoriene av foretak med om lag 25 prosent, på grunn av behov for å inflasjonsjustere disse grensene. I Norge vil dette slå enda hardere ut på grunn av lav kronekurs. 

Meld deg på vårt LiveKurs Årlig oppdatering innen regnskap, selskapsrett, skatt og merverdiavgift for å få med deg årets viktigste oppdateringer.

Forslag til nye grenser for små foretak

De nye grensene for små foretak er foreslått å bli:

  Foreslått grense i høringsnotatet Gjeldende grense i regnskapsloven
Salgsinntekter 120 millioner kroner 70 millioner kroner
Balansesum 60 millioner kroner 35 millioner kroner
Antall årsverk 50 50

Dette betyr at mange flere foretak vil havne i kategorien små foretak og kan bruke  forenklingsreglene som regnskapsloven åpner for. Dette vil gi besparelser knyttet til utarbeidelse av årsregnskapet og tilhørende rapportering. Eksempel på forenklinger som gjelder for små foretak er at de ikke har plikt til å utarbeide årsberetning, har færre krav til noteinformasjon, kan unnlate å utarbeide konsernregnskapet når konsernet samlet sett ikke overstiger grensene for små foretak og kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling. 

Ikrafttredelse

Endringene vil sannsynligvis gi virkning for regnskapsåret 2024, men dette vet vi ikke sikkert før ikrafttredelsen blir offentliggjort. Medlemsstatene skal gjennomføre direktivendringene i nasjonal rett senest 12 måneder etter at kommisjonsdirektivet trer i kraft. Medlemsstatene skal gi endringene virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2024 eller senere, men kommisjonsdirektivet åpner for at endringene kan gjøres gjeldende for regnskapsåret 2023. 

Andre regelendringer

Det er også foreslått flere endringer i regnskapsloven som trolig vil tre i kraft i løpet av 2024, blant annet:

  • Gjennomføring av krav til bærekraftsrapportering i norsk lov.
  • Endring i terskelverdier for andre størrelseskategorier. Dette vil føre til at færre selskaper enn tidligere anslått vil bli pliktige til å utarbeide bærekraftsrapportering.
  • Det er foreslått endringer i hva som skal omtales i årsberetning knyttet til bærekraftsforhold.Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.