Hopp til innhold

Flere foretak vil havne i kategorien små foretak

- rådgiver i Sticos

Det er vedtatt økning av grensene for små foretak etter regnskapsloven. Dette vil føre til at flere foretak havner i kategorien «små foretak» og kan bruke forenklingsreglene for små foretak.

Nye grenser for små foretak

De nye grensene for små foretak er:

  Ny grense Tidligere grense i regnskapsloven
Salgsinntekter 168 millioner kroner 70 millioner kroner
Balansesum 84 millioner kroner 35 millioner kroner
Antall årsverk 50 50

Dette betyr at mange flere foretak vil havne i kategorien små foretak og kan bruke  forenklingsreglene som regnskapsloven åpner for. 

Forenklede rapporteringskrav

Ved overgang fra mellomstore til små foretak, er det ingen endringer som må gjøres i regnskapet. Selskapet kan fortsatt velge å følge regelverket for mellomstore foretak fullt ut, og trenger ikke benytte seg av forenklede rapporteringsregler og forenklede regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Det finnes imidlertid en rekke forenklingsregler små foretak kan velge å benytte seg av. Når det gjelder forenklede rapporteringskrav, kan små foretak 

 • unnlate å utarbeide årsberetning
 • unnlate å utarbeide konsernregnskap
 • unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling
 • benytte seg av betydelig forenklede notekrav
 • kan unnlate å omarbeide sammenligningstall

Forenklede regnskapsprinsipper og vurderingsregler

I tillegg til forenklede rapporteringskrav, er det en rekke forenklinger knyttet til bruk av regnskapsprinsipper og vurderingsregler små foretak kan velge å benytte seg av. De kan velge å benytte seg av de forenklingsreglene de ønsker, mens de samtidig kan benytte regnskapslovens hovedregler for andre poster.

Eksempler på noen viktige forenklinger er at små foretak kan

 • unnlate å balanseføre finansielle leieavtaler
 • velge å kostnadsføre utgifter til egenutviklede immaterielle eiendeler
 • unnlate å ta med andel av faste kostnader ved beregning av tilvirkningskost

Oversikt over alle forenklingsregler finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang, kan du helt uforpliktende registrere deg for å prøve 

Andre regelendringer

Det er også foreslått flere endringer i regnskapsloven, blant annet:

 • Gjennomføring av krav til bærekraftsrapportering i norsk lov.
 • Endring i terskelverdier for andre størrelseskategorier. Dette vil føre til at færre selskaper enn tidligere anslått vil bli pliktige til å utarbeide bærekraftsrapportering.
 • Det er foreslått endringer i hva som skal omtales i årsberetning knyttet til bærekraftsforhold.Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.