Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Forlag ilagt store gebyr for konkurransebegrensende samarbeid

- advokat i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Flere store forlag fikk betydelige overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid som hadde som formål å begrense den frie konkurransen i markedet.

Dette er problemstillingen

Flere store forlag i Norge hadde utvekslet informasjon seg imellom om hvordan de ville forholde seg til utspillet fra en konkurrent. Dette samarbeidet gikk senere over i en avtale om kollektiv boikott av konkurrenten.

Disse forlagene kontrollerte til sammen 70% av det relevante markedet.

Spørsmålet i saken var om et slikt samarbeid mellom forlagene hadde et konkurransebegrensende formål.

Sticos Oppslag har lagt ut nytt emne om Oversikt over konkurransereglene, som dere finner her.

Kort om lovregler

Konkurranseloven skal beskytte konkurransen i markedene mot tiltak som setter markedsmekanismens funksjon i fare. Man ønsker å legge til rette for den konkurransen som gir den mest effektive ressursbruken.

Etter loven er det forbudt for foretak å avtale seg imellom noe som har til formål eller virkning å begrense eller vri konkurransen. Forbudet retter seg mot alle former for tiltak som reduserer konkurransen i markedet.

Uttrykket «avtale» skal forstås meget vidt, slik alle uttrykk for en felles vilje til å koordinere sin adferd i markedet vil rammes.

Forbudet retter seg særlig mot avtaler eller viljesuttrykk som innebærer prissamarbeid, produksjonsbegrensning eller markedsdeling.

En ren utveksling av informasjon om priser kan bli ansett som en samordnet opptreden i markedet.

Nærmere om dommen

Gebyrene ble opprettholdt i dom i Høyesterett i mai 2021, med gebyr på henholdsvis kr 7,2 mill og kr 6,3 mill.

Høyesterett mente at forlagenes samarbeid var egnet til å fjerne usikkerhet om fremtidig markedsopptreden og på den måten hadde et konkurransebegrensende formål. Hensikten med den samordnede opptreden var å begrense markedets funksjon, ved at forlagene ikke lenger trengte å forholde seg til en usikkerhet om hvordan de andre markedsaktørene ville opptre i markedet.

Høyesterett uttaler:

«Utveksling av opplysninger mellom konkurrenter om mengder treffer i kjernene av samarbeid som anses å ha et konkurransebegrensende formål».

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.