Hopp til innhold

Forsikring mot styreansvar

- advokat i Sticos

Styrets medlemmer har et personlig og ubegrenset ansvar for feil begått i utøvelsen av styrevervet. Det betyr at styrets medlemmer risikerer å miste hele sin personlige formue; i verste fall kan boligen bli solgt på tvangssalg.

Styret har personlig ansvar for tap

Erstatning for økonomisk tap som har oppstått som følge av beslutninger tatt i styret i et aksjeselskap kan beløpe seg til betydelige summer. En forutsetning for at ansvar inntrer for styrets medlemmer er at styret har opptrådt klanderverdig. Det betyr i all enkelhet at styret burde ha gjort andre valg, eventuelt handlet på en annen måte. Klarest er ansvaret der styret ikke har utøvd sitt forvaltnings- og tilsynsansvar på en tilfredsstillende måte. Særlig er det viktig at styret er bevisst på at selskapet har forsvarlig kapital og likviditet ut fra omfanget av selskapets virksomhet. 

Les også: Ansatterepresentanter i styret

Rettssaker om styreansvar

De fleste saker om krav på erstatning fra styrets medlemmer gjelder de tilfeller der styret melder oppbud (konkurs) for sent eller der selskapet unnlater å informere leverandører og forretningsforbindelser om selskapets økonomiske utfordringer. 

Gjennom å fortsette å motta leveranser, selv om man burde visst at selskapet vil slite med å gjøre opp fakturaen, medfører en risiko for at leverandøren påføres et tap. Her kan  styrets medlemmer bli holdt ansvarlig. Dette ansvaret kan - og bør - selskapet tegne forsikring mot. Blant annet sies det at det vil være enklere å rekruttere styremedlemmer om selskapet har forsikret dem mot personlig ansvar. 

Uansett forsikringsdekning vil den beste måten å unngå ansvar, og tvistesaker om styreansvar,  på være å utøve styrevervet på en grundig og profesjonell måte. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev