Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Hva skjer om en kommune går «konkurs»?

- advokat i Sticos

En kommune i Lofoten har truet med å slå seg konkurs. Det har aldri skjedd før. Kommunen har i mange år brukt mer penger enn de har hatt, med stadig økende underskudd. Men hva skjer om kommunen slår seg «konkurs»?

I vanlige tilfeller vil en skyldner som ikke kan dekke sine løpende forpliktelser bli slått konkurs og tatt under bobehandling. I motsetning til private kan imidlertid ikke en kommune tas under konkursbehandling, slik det står i kommuneloven kap 29.

Det denne kommunen vurderer er at kommunestyret skal vedta betalingsinnstilling. Det betyr at kommunen ikke vil foreta betaling av sine løpende forpliktelser, altså stanse alle sine utbetalinger av lønn til egne ansatte, sosialhjelp fra kommunalt NAV, vedlikehold av bygninger og anlegg etc, etc. 

Vedtak om betalingsinnstilling

Et vedtak om betalingsinnstilling fattes av kommunestyret. Kommunen informerer departementet om vedtaket, og departementet sørger for kunngjøring av beslutningen. 

Departementet oppnevner en tilsynsnemnd, som tar over styringen av kommunens økonomi. Som kommuneloven foreskriver: ..“ingen utbetalinger foretas uten godkjenning fra tilsynsnemnda”. 

Utbetalingene skal skje i prioritert rekkefølge, så langt midlene rekker: 

  1. lovpålagte ytelser overfor enkeltpersoner, som livsopphold og midlertidig bolig, 
  2. utbetalinger av lønn til kommunens ansatte, og
  3. utbetalinger som er nødvendige for å unngå fare for betydelig økonomisk tap eller vesentlige skadevirkninger.

Ikke-prioriterte krav

Kommuneloven sier lite om krav det ikke er dekning for i kommunekassa.

Prosessen videre er at kommunen skal vedta en ny økonomiplan og oppheve vedtaket om betalingsinnstilling. Forutsetningsvis er da kommunens økonomi rettet opp; noe som ikke vil skje uten at kommunen har blitt tilført friske midler fra staten.

I mellomtiden løper renter og omkostninger. Kravene forsvinner ikke. På grunn av utleggs- og konkursforbudet er det ingen vei å gå for innfordring av kravene. 

Kreditorene må ivareta sine egne interesser. Først og fremst må de sørge for å avbryte foreldelsesfristen for eksisterende krav. Samtidig bør leverandørene nøye vurdere om de skal foreta nye leveranser, uten samtidig å få oppgjør. Kommunens vedtak om betalingsinnstilling kan gi grunnlag for heving av avtaler om løpende leveranser. 

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.