Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Hvorfor aksjonæravtale?

- rådgiver i Sticos

Aksjonæravtaler er avtaler mellom aksjonærer i et aksjeselskap, og kan være nyttige virkemidler når forhold ikke er regulert i aksjeloven eller selskapets vedtekter. Det kan blant annet være nyttig for å forebygge eventuelle konfliktsituasjoner mellom aksjonærer på et senere tidspunkt.

Hvem omfattes av en aksjonæravtale?

I motsetning til selskapets vedtekter, som omfatter selskapet og er noe alle aksjonærer må følge, vil en aksjonæravtale kun gjelde de aksjonærene som inngår avtalen. Dette trenger ikke nødvendigvis være alle aksjonærene, men i mindre aksjeselskap vil vanligvis alle aksjonærer være omfattet.

Ofte kan en aksjonæravtale ha bestemmelser om at nye aksjonærer også må tilsluttes avtalen, ved at den som skal selge sine aksjer må sørge for dette før salget kan gjennomføres.

Hva kan reguleres i en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale må tilpasses og formuleres basert på hva aksjonærene ønsker å oppnå. Her er noen eksempler på en del momenter som er vanlig å regulere i aksjonæravtaler:

  • Forkjøpsrett og prising av aksjer
  • Utbyttepolitikk
  • Styresammensetning og rollefordeling
  • Stemmelikhet
  • Pant av aksjer
  • Krav til arbeidsforhold
  • Konkurranseforbud
  • Medsalgsrett og medsalgsplikt
  • Salgsforbud

Partene må ta ansvar

I aksjeselskap med mer enn en aksjonær, bør aksjonærene vurdere å inngå en aksjonæravtale. Rådgivere som bidrar med stiftelse av selskapet, har en viktig rolle å spille her. Det er viktig at eventuelle aksjonæravtaler tilpasses aksjonærenes ønsker, og at en ikke ukritisk benytter standardmaler. I Sticos Proff finner du en egen veiviser for aksjonæravtaler, med forslag til hvilke momenter som kan inngå og forslag til formuleringer.

Har du ikke tilgang til Sticos Proff? Prøv gratis i 7 dager ved å registrere deg: 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.