Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Rekonstruksjon for å hindre konkurs

- advokat i Sticos

Under koronapandemien kom regjeringen med en midlertidig lov om rekonstruksjon for å hindre unødvendige konkurser. Nå har regjeringen foreslått å gjøre loven permanent.

Hvem kan begjære rekonstruksjon? 

Alle selskaper som har eller vil få alvorlige økonomiske problemer i nær fremtid kan begjære rekonstruksjon. 

Også en kreditor kan begjære forhandlinger under rekonstruksjonsloven, dersom skyldneren ikke betaler forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. 

Den som begjærer rekonstruksjon vil bli avkrevd et beløp som sikkerhet for omkostningene ved rekonstruksjonsforhandlingen. 

Resultatet av rekonstruksjon

Loven gir bestemmelser for gjennomføring av rekonstruksjon i selskapet. Resultatet av forhandlingene kan være ulike former for lettelser av gjeldsbyrde og/ eller omlegging av virksomheten. 

En rekonstruksjon kan gå ut på:  

 

  • Betalingsutsettelse, 
  • Reduksjon av gjeld
  • Konvertering av gjeld til aksjekapital
  • Salg av hele eller dere av virksomheten
  • En kombinasjon av disse

Om forholdet til åpning av konkurs 

En skyldner kan unngå konkurs ved å fremme begjæring om rekonstruksjon. Forutsetningen er at konkursbegjæringen ikke er tatt til følge når begjæringen om rekonstruksjon kommer inn til retten. I slike tilfeller skal konkursbegjæringen utsettes til retten har behandlet begjæringen om rekonstruksjon. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.