Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Kan justeringsavtaler signeres elektronisk?

- rådgiver i Sticos

Skattedirektoratet legger til grunn at justeringsavtaler kan signeres digitalt ved hjelp av avansert elektronisk signatur.

Justeringsreglene i merverdiavgiftsloven kapittel 9  innebærer i hovedtrekk at inngående merverdiavgift på kapitalvarer justeres opp eller ned dersom tilknytningen mellom kapitalvaren og den merverdiavgiftspliktige virksomheten endres etter at kapitalvaren er anskaffet. 

Det gjelder særskilte dokumentasjonskrav i forbindelse med overdragelse av plikt eller rett til justering til ny eier av kapitalvaren. Ved overføring av justeringsforpliktelse skal det foreligge en skriftlig, underskrevet avtale mellom partene.

Skattedirektoratet har fått spørsmål om justeringsavtalen kan signeres elektronisk. Direktoratet svarer at hensikten med kravet til signatur er å kunne kontrollere at plikten til å justere ved omdisponering av kapitalvaren er gått over til kjøper/mottaker av kapitalvaren. Forskriftens formulering «skriftlig, underskrevet avtale» er ikke til hinder for at digital signering kan erstatte fysisk underskrift.

Det er en forutsetning at signeringsløsningen oppfyller vilkårene til avansert elektronisk signatur etter EUs eIDAS-forordning. Dette innebærer at signaturen

  • må være entydig knyttet til og identifiserer underskriveren, 
  • genereres ved hjelp av signeringsdata som underskriver har full kontroll med, og 
  • er knyttet til annen elektronisk informasjon på en slik måte at endringer i dokumentet kan oppdages. 

Dette kan for eksempel være en løsning hvor den som skal signere benytter «Min Id» (via mobil etc.) for å signere ut og godkjenne avtalen.

Skattedirektoratet legger til grunn at avtaler som signeres gjennom slik avansert signatur er minst like kontrollerbar som et fysisk undertegnet dokument. En slik signaturløsning vil derfor oppfylle kravet til skriftlig signatur i merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3.

Vil du lære mer om dette temaet?

Sjekk ut våre nettkurs: 

- Innføring i justeringsreglene for fast eiendom
- Merverdiavgift - utvalgte problemstillinger innenfor justeringsreglene for fast eiendom 

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.