Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrevØkonomiske konsekvenser ved langvarig permittering for arbeidsgiver og arbeidstaker

Økonomiske konsekvenser ved langvarig permittering for arbeidsgiver og arbeidstaker

Langvarige permitteringer har kanskje ført til at ikke alle har ønsket å ta ut all ferien i år, men hva skjer da med restferien? Dagpenger gir ikke rett til feriepenger, noe som får konsekvenser både for arbeidsgiver og arbeidstaker til nest år. Og hva skjer med pensjonsopptjeningen?

Rådgivere i Sticos

Ferieavvikling under permittering

Ferieloven har ingen særskilte bestemmelser for fastsetting og avvikling av ferie under permittering. Selv om mange har vært langvarig permittert i år, er det altså de samme reglene for avvikling og overføring av ferie til neste år som gjelder. Det betyr at arbeidsgiver kan fastsette tid for ferie, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie, også under permittering. Dersom ikke all ferien er avviklet i år, blir altså de resterende feriedager overført til neste år.

Ferieavvikling til neste år – rettigheter og plikter

Til neste år har alle ansatte rett til full feriefritid etter ferieloven, samt eventuelt avtalefestet ferie.

Der hvor arbeidstaker har vært langvarig permittert, for eksempel siden nedstengningen av samfunnet i mars 2020, vil arbeidstakeren kanskje kun ha 3 måneder med feriepengeopptjening. Det opptjenes ikke feriepenger av dagpenger fra NAV.

En arbeidstaker kan motsette seg å avvikle mer feriefritid enn det feriepengene dekker av lønnsborfallet. Unntaket er dersom virksomheten har en fast årlig ordning med fellesferie om sommeren, hvor virksomheten er stengt. Da må også de som ikke har full opptjening av feriepenger også avvikle ferie i denne perioden.

Konsekvenser for regnskap, budsjett og likviditet

I årsregnskapet for 2020 vil det for mange være en lavere avsetning for skyldige feriepenger enn det ville vært i et normalår. Hvis den ansatte ikke ønsker å ta ut full ferie neste år, må det betales lønn for perioden man tidligere normalt ville hatt ferie og kostnaden kommer i 2021. Det er viktig at arbeidsgiver er klar over dette når det skal settes opp budsjett og prognoser for likviditet for 2021.

Talleksempel

Vi kan se på et eksempel hvor arbeidstaker kan motsette seg å ta ut full ferie:

Arbeidstaker er permittert fra 20. mars og ut året og skal i utgangspunktet jobbe som normalt neste år. Vi forutsetter at dagpenger utbetales for resten av året. Den ansatte vil da ha feriepengeopptjening for ca. 3 måneder. Vi får da følgende regnestykke:

  • Månedslønn kr 25.000 * 3 måneder = kr 75.000 i feriepengegrunnlag 

  • 12 % feriepenger av kr 75.000 = kr 9.000

  • Daglønn= Månedslønn kr 25.000/21,67= kr 1.154

  • Arbeidstaker har rett til 25 feriedager (iht. avtale) neste år

  • Pliktige feriedager = Feriepenger kr 9.000/1154 (daglønn) = 7 dager 

  • Arbeidsgiver kan ikke pålegge mer enn 7 dager neste år, men må godta mindre enn 25 feriedager

 

 

Budsjettering

Hva skal budsjetteres som kostnad i 2021? Det avhenger av hvor mange feriedager den ansatte bestemmer seg for å ta ut.

For eksempel:

Rett til 25 dager

Plikt til 7 dager

Feriepenger

             9 000

             9 000

Månedslønn

           25 000

           25 000

Trekk i lønn for ferie

        - 28 842

          -  8 076

 

Her er differansen på lønn 20 000 på en ansatt. Dette kan gjelde mange i hvert selskap som har hatt permitterte.

Pensjonsopptjening

Foruten feriepengeopptjening så vil også manglende pensjonsopptjening bli konsekvensen for arbeidstakere som er permitterte. I utgangspunktet vil de fleste arbeidsgivere ha rett til å melde ut arbeidstakere av den obligatoriske pensjonsordningen i virksomheten ved permittering. Det kom imidlertid en midlertidig endring i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven, foretakspensjonsloven og forsikringsavtaleloven slik at arbeidsgivere i privat sektor kan beslutte at permitterte arbeidstakere skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Dette betyr en valgmulighet for arbeidsgiver. Hvis de ansatte er meldt ut i 2020 så blir konsekvensen en kostnadsreduksjon for arbeidsgiver og mindre pensjonsopptjening for arbeidstaker.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: