Hopp til innhold

Kjøp og salg av varer: Dette er vesentlig i kjøpsretten

- advokat i Sticos

Kjøpsrett er reglene om kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler om kjøp.

Kjøp defineres som det å anskaffe en vare eller tjeneste mot betaling i penger. Både kjøper og selger gjør lurt i å sette seg inn i hvilke regler som gjelder ved kjøp.Sentrale punkter i kjøpsretten er: 

  • Levering og risikoovergang
    Ved overlevering går risikoen for varen over fra selger til kjøper. Fra det tidspunkt har kjøper ansvaret for varen, og må betale kjøpesummen om varen skades.
  • Forsinkelse
    Forsinkelse inntrer om selger ikke leverer til avtalt tid. Det kan gi kjøper rett til å kreve oppfyllelse, heving eller erstatning for tap. Kjøper kan også holde tilbake kjøpesummen til varen blir levert.
  • Mangler
    Varen er mangelfull om den ikke leveres i den mengde eller med de egenskaper som er avtalt mellom partene. I så fall kan kjøper kreve retting, omlevering, heving eller erstatning.

I nettkurset Kjøpsrett - en innføring vil du lære alt grunnleggende du trenger å vite om kjøp og salg av varer.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.