Hopp til innhold

Kjøp og salg av varer: Dette er vesentlig i kjøpsretten

- advokat i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Kjøpsrett er reglene om kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor inngåtte avtaler om kjøp.

Kjøp defineres som det å anskaffe en vare eller tjeneste mot betaling i penger. Både kjøper og selger gjør lurt i å sette seg inn i hvilke regler som gjelder ved kjøp.Sentrale punkter i kjøpsretten er: 

  • Levering og risikoovergang
    Ved overlevering går risikoen for varen over fra selger til kjøper. Fra det tidspunkt har kjøper ansvaret for varen, og må betale kjøpesummen om varen skades.
  • Forsinkelse
    Forsinkelse inntrer om selger ikke leverer til avtalt tid. Det kan gi kjøper rett til å kreve oppfyllelse, heving eller erstatning for tap. Kjøper kan også holde tilbake kjøpesummen til varen blir levert.
  • Mangler
    Varen er mangelfull om den ikke leveres i den mengde eller med de egenskaper som er avtalt mellom partene. I så fall kan kjøper kreve retting, omlevering, heving eller erstatning.

I nettkurset Kjøpsrett - en innføring vil du lære alt grunnleggende du trenger å vite om kjøp og salg av varer.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.