Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Kommunal kommersiell parkeringsvirksomhet begrenser konkurransen

- advokat i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har undersøkt konkurransevilkårene for parkeringsvirksomhet i markeder der det både opererer offentlige og private aktører. Flere kommunale parkeringsvirksomheter får stryk.

En rekke kommuner har etablert egne parkeringsselskap som konkurrerer med private parkeringsselskap om drift av parkeringsarealer på vegne av grunneiere, i tillegg til at de også drifter kommunens egne parkeringsanlegg. Dette innebærer en risiko for at det offentlig eide selskapet får bedre rammebetingelser og dermed en konkurransfordel i forhold til privateide aktører.

Potensielt er dette i strid med konkurransereglene og reglene om statsstøtte, og muligens også regelverket om offentlige anskaffelser. 

Brudd på konkurranse- og anskaffelsesreglene

Virke finner i sin rapport grunnlag for at organisering i kommunale kommersielle parkeringsvirksomheter sannsynligvis påvirker konkurransen negativt. De finner at måten virksomheten er organisert på gir en risiko for ineffektiv utnyttelse av samfunnets ressurser og risiko for at regler om offentlig støtte og anskaffelser ikke blir etterlevd. 

Virke undersøkte parkeringsmarkedene i Bergen, Tromsø, Trondheim og Stavanger. I disse markedene hadde de kommunalt eide parkeringsselskapene klart størst markedsandel. Andelen skyldes i stor grad tildeling av kontrakter for kommunale parkeringsanlegg, der kontraktene var tildelt uten konkurranse med svært lang varighet. Med unntak for Stavanger har selskapene ikke innført et selskapsmessig skille mellom egenregi og konkurranseutsatt virksomhet. 

I en slik struktur er det forhøyet risiko for at den offentlige del av virksomheten subsidierer den kommersielle, såkalt kryssubsidiering, slik at den offentlige aktør blir i stand til å utnytte sin dominerende stilling og underby private aktører. Dermed svekkes den naturlige konkurransen i markedet. 

Også reglene om offentlige anskaffelser synes å være brutt ved tildeling av svært langvarige kontrakter uten konkurranse.  

Konkurransen i den øvrige del av parkeringsmarkedet fungerer godt. Virke finner ingen grunn til at det offentlige skulle ha behov for å involvere seg i kommersiell parkeringsvirksomhet. 

Mer om dette temaet finner du i Sticos Oppslag under emnene Offentlig støtte/Statsstøtte - Kort om regelverket
og Offentlig støtte: Bagatellmessig støtte og Offentlig støtte: Foretak i økonomiske vanskeligheter
Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager! Registrer deg her! 

Anbefalinger

I rapporten kommer Virke med anbefaling om at kommunene konkurranseutsetter drift av kommunens parkeringsanlegg. Ved det oppnår man bedre effektivitet, samtidig som man fjerner risiko for brudd på regelverket om offentlig støtte og anskaffelser. 

Alternativt foreslår Virke at man skiller ut den konkurranseutsatte virksomheten fra virksomhet i egenregi i egne rettssubjekt.  

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.