Hopp til innhold

Konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven

- rådgiver i Sticos

Det ytes ikke kompensasjon for merverdiavgift når en kommune driver økonomisk aktivitet i konkurranse med private virksomheter. Hvilke aktiviteter omfattes av denne begrensningen?

Konkurransereglen vil kunne avskjære retten til kompensasjon for merverdiavgift når kommunal virksomhet driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med private virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Begrensningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner, samt interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger. 

Det foreligger en rekke uttalelser fra avgiftsmyndighetene som omhandler konkurranseregelen. Nedenfor vil vi behandle en del aktiviteter som er vurdert av skatteetaten.

Les også: Kompensasjon på kulturområdet. 

Aktivitet som ikke omfattes av konkurranseregelen

Konkurranseregelen får ikke anvendelse på økonomisk aktivitet innenfor et område hvor kommunen har et lovpålagt ansvar. Innenfor dette området har også de private virksomhetene rett til kompensasjon. Dette gjelder oppgaver innen helse- og omsorgstjenesten, sosiale tjenester og undervisning.

En kommunes omsetning av lovpålagte sykehjemstjenester til en annen kommune, rammes for eksempel ikke av konkurranseregelen. Det samme gjelder for kommunale fysioterapitjenester som kun utfører lovpålagte oppgaver. Videre vil utøvelse av offentlig myndighet heller ikke bli ansett som økonomisk aktivitet, og rammes dermed ikke av konkurranseregelen.

Aktivitet som omfattes av konkurranseregelen

En kommune som driver asylmottak anses å utøve økonomisk aktivitet i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Retten til kompensasjon kan også bli avskåret når en kommunal elev-/studentkantine tilbyr varer og tjenester i samme marked som en kafe, restaurant eller matbutikk.

Det ytes normalt ikke kompensasjon for kommunale museer som drives uten at det kreves vederlag fra de besøkende. Det at borgerne ikke betaler vederlag for å motta en tjeneste, utelukker ikke at aktiviteten kan anses for å være av økonomisk art og derved rammes av konkurranseregelen. Kulturhus vil kun i begrenset grad rammes av konkurranseregelen. Kulturelle aktiviteter med ikke-kommersielt formål, eller hvor brukernes betaling kun dekker en liten andel av de reelle kostnadene, vil ikke rammes av konkurranseregelen. Kommersielle konserter vil imidlertid utgjøre økonomisk aktivitet.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.