Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Lønnsrapportering av nettolønn for utenlandske arbeidstakere

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Erfaringsmessig blir det gjort en del feil med lønnsrapporteringen knyttet til nettolønnsavtaler. Her er noen tips vedrørende innrapportering av nettolønn for utenlandske arbeidstakere.

En nettolønnsavtale innebærer en avtale om at arbeidsgiver skal dekke skatten som faller på arbeidstakerens avtalte lønn/godtgjørelse. Slike avtaler fører til at nettolønnen må omberegnes – eller såkalt ”grosses” opp – for å komme frem til riktig bruttolønn, som er beregningsgrunnlaget for skatten.

Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for en korrekt beregning av bruttolønn (oppgrossing) i de tilfeller arbeidsgiveren praktiserer nettolønnsordninger. Beregningen skal alltid foretas på grunnlag av norsk skatt.

Tilsendt skattekort

Skatteetaten utsteder skattekort med tabellnummer 7150 som standard skattekort. I denne tabellen er bare minstefradraget innregnet. Tabellen tar også hensyn til at det skal betales trygdeavgift til Norge, samt at det skal trekkes skatt i alle månedene.

Oppgrossingen må foretas i henhold til det tilsendte skattekortet og en oppgrossingstabell som er utarbeidet av skatteetaten. Se deres nettside: Regn om fra nettolønn til bruttolønn

Behov for kompetansepåfyll? Sjekk ut våre nettkurs - enkel vei til ny kunnskap! 

Fritak fra norsk trygd

I tilfeller der arbeidstakeren har fritak fra norsk trygd enten gjennom en trygdeavtale eller Rådsforordningen innenfor EØS, kan man uten videre bruke tabell 7160. Dette er et skattekort tilsvarende tabell 7150 med den forskjell at det ikke er innregnet trygdeavgift.

Lønnsrapportering - Arbeid utført i Norge

 Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning skal innrapporteres på a-meldingen, med tilleggsinformasjon Oppgrossingstabellnummer og skatte- og avgiftsregel Nettolønn.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.