Hopp til innhold

Når skal kjøper fremgå av salgsdokumentet?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Hvilke krav gjelder til angivelse av kjøper i salgdokumentet, og hvilke følger kan det få hvis kjøper ikke er korrekt angitt?

Hvilke krav gjelder til angivelse av kjøper i salgdokumentet, og hvilke følger kan det få hvis kjøper ikke er korrekt angitt?

Vår fagsupport får mange spørsmål om hvilke krav som gjelder til angivelse av kjøper i salgsdokumentet (faktura, regning, kassakvittering mv.), og hvilke følger det kan få hvis kjøper ikke er korrekt angitt. Her får du en gjennomgang av reglene.

Fradragsrett for merverdiavgift kan bli nektet

Hvis kjøper ikke er angitt i salgsdokumentet i henhold til bokføringsforskriftens krav er dokumentet mangelfullt, noe som kan få betydning spesielt for kjøpers fradrag for merverdiavgift. Det følger av merverdiavgiftsloven § 15-10 at inngående avgift som ikke kan legitimeres ved bilag ikke er fradragsberettiget. Med bilag menes et salgsdokument som tilfredsstiller alle bokføringsforskriftens krav, herunder krav til angivelse av kjøper. Vår erfaring er at avgiftsmyndighetene tolker dette veldig strengt, slik at dersom salgsdokumentet mangler kjøpers navn kan fradragsrett for merverdiavgift bli nektet. Det er derfor viktig at kjøper er påpasselig med å få påført navnet på virksomheten der dette er påkrevet. I forhold til skattemessig fradrag vil ikke praksisen være like streng, siden det er tilstrekkelig at det sannsynliggjøres at anskaffelsen er relevant for virksomheten.

Hovedregel for angivelse av kjøper

Bokføringsforskriften § 5-1-1 krever at dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal inneholde angivelse av partene. Angivelse av kjøper skal minst inneholde kjøpers navn, samt enten adresse eller organisasjonsnummer som er registrert i Foretaksregisteret. Dette vil alltid gjelde ved kredittkjøp, dvs. hvor betalingen ikke skjer ved levering, men i ettertid. Ved kontantkjøp fra detaljist, dvs. hvor betaling skjer med kontanter, kredittkort eller betalingskort samtidig med levering, er det i utgangspunktet ikke krav til angivelse av kjøper. Det er imidlertid enkelte unntak fra denne regelen.

Krav til angivelse av kjøper ved kontantsalg

Kravene til angivelse av kjøper på henholdsvis selgers og kjøpers dokumentasjon ved kontante kjøp kan oppsummeres slik:

Type kjøp Selgers dokumentasjon Kjøpers dokumentasjon Merknad
1. Kjøp over kr 1 000 inkl. mva. beregnet for videresalg eller direkte innsatsfaktor JA JA  
2. Drivstoff i person- eller varetransport JA JA  
3. Kontantvederlaget er på minst kr 40 000 inkl. mva. JA JA  
4. Andre kjøp over kr 1 000 inkl. mva. betalt med den bokføringspliktiges betalingskort NEI NEI Del av kortnummer fremgår av salgsdokumentet
5. Andre kjøp over kr 1 000 inkl. mva. betalt med kontanter NEI JA Selger påfører kjøpers navn og signerer/stempler
6. Andre kjøp inntil kr 1 000 inkl. mva. betalt med kontanter NEI NEI Kjøper påfører formål eller bruksområde, daterer og signerer
7. Andre kjøp enn 1, 2 eller 3 foretatt av ansatte (utlegg) NEI NEI Utleggsoppstilling med formål eller bruksområde vedlagt kvitteringer

Se mer om krav til angivelse av kjøper i Sticos Oppslag.  Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.