Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Ny vurdering av kravet til særskilt tilrettelegging av helse- og sosialboliger

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Skatteetatens praktisering av reglene rundt mva-kompensasjon for helse- og sosialboliger har vært praktisert for strengt. Finansdepartementets konklusjon er at Skatteetaten må endre sin praksis.

Borettslag og eierseksjonssameier har rett til kompensasjon for merverdiavgift dersom botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenestetilbud. 

Boligene må være særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at boligene må være tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget eller eierseksjonssameiet. 

Skatteetaten praktiserer bestemmelsen som et krav om at boligen må ha et fysisk alarmsystem som beboerne kan benytte for å tilkalle personell fra en personalbase. 

Etter Finansdepartementets tolkningsuttalelse av 25.08.2021 kan borettslag og eierseksjonssameier med døgnkontinuerlig bemanning oppfylle vilkåret om særskilt tilrettelegging, selv om det ikke er installert et alarmsystem.

Krav til særskilt tilrettelegging

Mva-kompensasjonsforskriften § 7 a tredje ledd: “Med særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester menes at boligene må være tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget eller eierseksjonssameiet.”

En ren ordlydstolkning av bestemmelsen kan tilsi at retten til kompensasjon er betinget av at det er installert et “alarmsystem”. En alminnelig språklig forståelse av “alarmsystem” omfatter ikke døgnkontinuerlig bemanning. 

Finansdepartementet viser til at intensjonen med vilkåret om “særskilt tilrettelagt” var å avgrense kompensasjonsretten til botilbud som er integrerte i kommunens heldøgns helse- og omsorgstilbud. 

Vilkåret om alarmsystem bør derfor ikke forstås slik at botilbud som er tilrettelagt med egen personalbase og kontinuerlig bemanning avskjæres fra retten til kompensasjon. Slike botilbud vil utvilsomt være integrert i kommunens heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

Behov for faglig oppdatering? Sjekk ut våre nettkurs 

Finansdepartementets vurdering

Kravet om “24 timers alarmsystem” er av Skatteetaten praktisert som et krav om at boligen må ha et alarmsystem som beboerne kan benytte for å tilkalle personell fra en personalbase. 

Finansdepartementet mener at botilbud med døgnkontinuerlig bemanning, bør likestilles med særskilt tilrettelegging i form av alarmsystem. 

Tilrettelegging ved at borettslag eller eierseksjonssameie til enhver tid er bemannet med helse-/omsorgspersonell utgjør etter Finansdepartementets syn en større grad av tilrettelegging enn ved installering av et alarmsystem. 

Kravet om “alarmsystem” i kompensasjonsforskriften er et krav om tilrettelegging. Dette tilretteleggingskravet må anses oppfylt når beboernes vedtak om heldøgns pleie- og omsorgstjenester ivertas gjennom døgnkontinuerlig bemanning og tilsyn.

Virkningstidspunktet

Finansdepartementets vurdering er at Skatteetaten må endre praksis og legge til grunn den rettsoppfatningen departementet har gitt uttrykk for. 

For saker som gjelder tidligere skattleggingsperioder viser departementet til skatteforvaltningsloven med forskrift og foreldelsesbestemmelsene i mva-kompensasjonsloven. 

Dette betyr at borettslag og eierseksjonssameier bare kan kreve mva-kompensasjon tilbake i tid på anskaffelser som ikke er foreldet.

For private virksomheter som har rett til kompensasjon etter mva-kompensasjonsloven er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å levere kompensasjonsmelding for sjette periode påfølgende år. 

Eksempel: Merverdiavgift på anskaffelser et borettslag foretok i 2020, er foreldet etter innleveringsfristen for 6. termin 2021 (10. februar 2022). Forutsatt at det forelå et kommunalt vedtak på tidspunktet for anskaffelsen. 

Foreldelsesfristen starter å løpe fra det tidspunkt det foreligger et kommunalt vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

Foreldelsesfristen avbrytes ved innsendelse av kompensasjonsmelding.

Dette innebærer at det ikke er fastsatt noen overgangsregler i forbindelse med den endrede rettsoppfatningen. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.