Hopp til innhold

Nye miljøkrav i offentlige anskaffelser

- advokat i Sticos

Norge har satt seg mål å redusere klimagassutslippene innen 2030 med minst 55 %. Pr i dag er vi på ca 5 %. Som ledd i arbeidet med å oppnå målet er det innført nye og skjerpede krav til miljø og klima i offentlige anskaffelser.

Offentlig sektor anskaffer varer og tjenester for ca 740 milliarder kroner per år, og er  åpenbart et viktig marked for næringslivet. Derfor har det stor betydning for omstillingen av norsk økonomi at regjeringen har innført strengere miljøkrav i konkurransen om anbudene. 

Miljøkrav skal vektes 30 %

Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal inntas som tildelingskriterium (les: konkurransekriterier) ved anskaffelsene, og vektes med minimum 30 prosent. Tilbyderen som best dokumenterer at anskaffelsen vil skje på en miljøvennlig måte, vil ha størst sjanse til å vinne anbudet.

Å ivareta klima- og miljøhensyn betyr å redusere klimagassutslipp og forurensing, ta vare på naturmangfold, og å fremme energieffektivisering, ressurseffektivitet og sirkulære verdikjeder.  

For å ivareta klima- og miljøhensyn må oppdragsgiver vurdere hele livssyklusen til det som skal anskaffes. Derved vil forhold som høy kvalitet, lang levetid og reparerbarhet være viktige. 

Formålet er å redusere anskaffelsens klimaavtrykk og miljøbelastning. Regelen innebærer at den offentlige oppdragsgiveren ikke lenger kan velge tilbud ut fra den laveste prisen uten å ta hensyn til miljøaspektet ved anskaffelsen. Utelukkende der anskaffelsen etter sin art har uvesentlig klimaavtrykk eller miljøbelastning kan man se bort fra kravet.

Klimakrav som kvalifikasjonskrav

Klima- og miljøkrav kan stilles som krav i anbudsspesifikasjonen i stedet for et tildelingskriterium, dersom det er klart at det vil gi bedre miljøeffekt. For å kunne begrunne valget må den offentlige innkjøperen kartlegge klimaavtrykket og miljøbelastningen til selve anskaffelsen. Begrunnelsen skal være så detaljert at den kan etterprøves av de som inngir tilbud og eventuelt av KOFA.  

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.