Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn
Nytt regneark for likviditetsoppfølging

Nytt regneark for likviditetsoppfølging

- rådgiver i Sticos

En kommune må passe på at den til enhver tid er i stand til å innfri sine betalingsforpliktelser når de forfaller. Dette er et av kravene som følger av Kommuneloven §14-1.

For å sikre at kommunen eller fylkeskommunen til enhver tid har likviditet til å betale sine løpende forpliktelser, så må det utarbeides en likviditetsprognose eller likviditetsbudsjett. Dette budsjettet må oppdateres løpende med ny informasjon og sammenstilles med faktisk innestående på bank. Enten man bruker konsernkonto eller hovedbrukskonto, så er det tilgjengelig likviditet i bank som likviditetsbudsjettet må måles opp mot.

Utfordrende med passende rutiner

Vanligvis beskriver kommunene egne rutiner for oppfølging av likviditet i sitt finansreglement. Noen kommuner kan ha utfordringer med å komme i gang, andre kan ha overtatt en rutine de ikke helt forstår eller som er for omfattende, mens andre har en god rutine for oppfølging av likviditeten.

I Sticos Oppslag Kommune er det nylig publisert et regneark for oppfølging av likviditeten i både store og små kommuner, uten at det blir for omfattende og komplisert. Regnearket gir også en  oversikt over hvordan man har budsjettert og hvordan gikk det, se under.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.