Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Om kommunens plikt til å beregne merverdiavgift ved intern levering av varer og tjenester

- Bernt er advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

En kommune anses som en enhet i forhold til merverdiavgiftsloven. Dette betyr at det som hovedregel ikke skal beregnes merverdiavgift ved levering av varer og tjenester internt i kommunen. Fra dette utgangspunktet gjelder det noen unntak, beroende på hvordan kommunen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Minimumskrav til en kommunes registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Skattemyndighetene legger til grunn at en kommune må ha minst to registreringer i Merverdiavgiftsregisteret. Den ene gjelder virksomhetsområder med minst 20 % avgiftspliktig omsetning til andre (11.1-virksomheter). Den andre gjelder virksomhetsområder som hovedsakelig dekker kommunens egne behov hvor omsetning til andre utgjør mindre enn 20 % (11.2-virksomheter).

Utover dette kan kommunen velge å særskilt registrere enkelte virksomhetsområder etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 2-2 (2).

Levering fra en 11.1-virksomhet internt i kommunen

Levering av varer og/eller tjenester fra § 11.1-virksomhet til andre enheter i kommunen er som hovedregel avgiftspliktig. Et typisk eksempel kan være et kommunalt vannverk som foruten levering av vann til private (næringsliv og innbyggere), også leverer vann internt i kommunen. Avgiftsplikten ved intern levering vil omfatte:

• Levering til 11.2-virksomheter registrert i Merverdiavgiftsregisteret
• Levering til enheter kommunen som ikke driver avgiftspliktig virksomhet
• Levering til enheter særskilt registrerte i Merverdiavgiftsregisteret

Vannverket skal imidlertid ikke beregne merverdiavgift overfor andre § 11.1-virksomheter som inngår i samme registrering. Det kan f.eks. være at vannverk og renovasjon er registrert på samme organisasjonsnummer. Ved levering mellom disse skal det ikke beregnes merverdiavgift.

Levering fra en 11.2-virksomhet internt i kommunen

Levering av vare og tjenester fra § 11.2-virksomhet intern i kommunen vil kun være avgiftspliktig i følgende tilfeller:
• Levering til § 11.1-virksomheter
• Levering til særskilt registrerte virksomhetsområder

Levering fra særskilt registrerte virksomhetsområder

Dersom kommunen har valgt å særskilt registrere et virksomhetsområde skal det beregnes merverdiavgift ved all levering internt i kommunen. Vi kan tenke oss at kommunen har en egen renholdsavdeling (rengjøring av bygg).  En kommune har etablert en egen renholdsavdeling som hovedsakelig rengjør kommunens egne bygg (omsetning til andre mindre enn 20 %). Kommunen velger imidlertid å særskilt registrere denne avdelingen i Merverdiavgiftsregisteret. Konsekvensen blir at renholdsavdelingen blir å anse som et selvstendig avgiftssubjekt og må også beregne merverdiavgift ved alle rengjøringsoppdrag som utføres internt i kommunen.

Kommuner har registrert all avgiftspliktig virksomhet på ett registreringsnummer

Selv om skattemyndighetene har lagt til grunn at en kommune ikke kan registrere 11.1 og 11.2-virksomheter, er det kommuner som av lokale skattekontor har fått aksept for en registrering.

Sticos antar  imidlertid at en slik registrering ikke medfører at kommunen kan unnlate avgiftsberegning ved levering mellom 11.1 og 11.2-virksomheter. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.