Hopp til innhold

På tide å justere i kommuner og fylkeskommuner?

- rådgiver i Sticos

Ved endret bruk av kapitalvarer skal justering av merverdiavgift innberettes i kompensasjonsmeldingen og mva.meldingen for 6. termin med innleveringsfrist 10. februar. Har du kontroll på justeringsreglene?

Justeringsreglene innebærer at tidligere kompensert eller fradragsført merverdiavgift i visse tilfeller må tilbakebetales til staten. Justering kan også innebære en økning av kompensasjonsbeløpet eller mva.fradraget. Justering utløses ved endret bruk eller overdragelse av fast eiendom når anskaffelsen beløpsmessig overstiger kr 500 000 brutto (kompensert merverdiavgift utgjør minst kr 100 000). Justeringsperioden er 10 år. 

Justeringsreglene i kompensasjonsloven gjelder kun fast eiendom (byggetiltak). 

Justering etter merverdiavgiftsloven gjelder både for fast eiendom og løsøre (kapitalvarer). Med løsøre menes maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst 50 000 kroner. Justeringsperioden er 5 år. 

Vil du lære mer om merverdiavgift? Sjekk ut våre nettkurs.

Særskilt om bygg, anlegg eller annen fast eiendom

Dersom en kommune fører opp en idrettshall med rett til full kompensasjon for merverdiavgift, vil det oppstå en justeringshendelse dersom kommunen i år 5 etter oppføringen, starter med utleie av idrettshallen til for eksempel et idrettslag. 

For kapitalvaren fast eiendom utløses justering ved endringer i bruken eller overdragelse etter anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen (herunder om- eller påbygninger). 

Det skal ikke skje noen justering for merverdiavgift påløpt ved vedlikehold av fast eiendom.

Endret bruk

Ved endret bruk av kapitalvaren må det foretas en årlig justering for gjenværende justeringsperiode. Den årlige justeringen innberettes i kompensasjonsmeldingen eller mva.meldingen for 6. termin.

Dersom kapitalvaren selges eller overdras må det foretas en samlet justering for resten av justeringsperioden i terminen overdragelsen skjer. 

For nærmere informasjon om justeringsreglene, se emnet Justering av mva-kompensasjon på fast eiendom.og justering av fradragsført mva. på fast eiendom. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag Kommune kan du registrere deg for å prøve gratis. 

Klikk her for å få gratis tilgang til Sticos Oppslag Kommune i 7 dager

Bagatellgrensen

Det skal ikke foretas justering ved bagatellmessige endringer, det vil si hvor endringene i bruken er mindre enn 10 prosentpoeng. Dette innebærer at dersom det opprinnelig var gitt kompensasjon for 50 % av kapitalvaren, må bruken av kapitalvaren minimum endres til 40 % eller 60 % for at justering skal foretas. 

Kompensasjonsmeldingen/mva.-meldingen

I kompensasjonsmeldingen og mva-meldingen skal justeringen rapporteres på mva-kode 1, med spesifikasjonen “Justering”. Et positivt beløp innebærer en reduksjon, mens et negativt beløp gir en økning av justeringsbeløpet. 

kompensasjonsmeldingen

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.