Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Rapportering av aksjonærlån i aksjonærregisteroppgaven

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Vi har mange spørsmål om utfylling av aksjonærregisteroppgaven ved aksjonærlån, nedbetaling av aksjonærlån og motregning av utbytte. Her får du en oversikt over hvordan disse tilfellene skal rapporteres.

Nye eller økte lån fra selskap til personlige aksjonærer skal skattemessig anses som utbytte. Regelen, som kom 7. oktober 2015, har enkelte unntak, som du kan lese mer om i Sticos Oppslag i emnet Lån til personlig aksjonær - skattemessig utbytte/utdeling 
Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her!

Nye aksjonærlån

Nye eller økte aksjonærlån oppgis i post 8 (utbytte) med hendelsestype Aksjonærlån, og i post 21 på aksjonærnivå. 

Nedbetaling av aksjonærlån

Når aksjonæren betaler ned på et lån som er utbyttebeskattet, skal dette øke innbetalt kapital og inngangsverdi for aksjonæren. Økning i inngangsverdi rapporteres i post 22 med transaksjonstype Nedbetaling av aksjonærlån. Tidligere har det fremgått av rettledningen til aksjonærregisteroppgaven post 22 at økning i innbetalt kapital også må komme fram på selskapsnivå (innbetalt overkurs). Men siden dette er en personlig skatteposisjon, og ikke innbetalt kapital på aksjen, skal post 5 eller 6 ikke endres.

Nedbetaling av lånet ved motregning av utbytte

Dersom et selskapsrettslig utbytte brukes til å betale ned på et skattlagt aksjonærlån, skal dette utbyttet ikke skattlegges som utbytte. Nedbetalingen/motregningen skal da heller ikke rapporteres som nedbetaling av aksjonærlån, kun som utbytte i post 8 og 21. Aksjonærregisteret motregner da automatisk utbyttet mot det tidligere aksjonærlånet, slik at beskatning blir riktig.

Vær obs ved rapportering av utbytte etter tidligere rapportert aksjonærlån

Aksjonærregisteret motregner, som nevnt, alle utbytter som rapporteres etter et skattlagt aksjonærlån. De forutsetter med dette at alle påfølgende utbytter skal motregnes aksjonærlån, inntil lånet er nedbetalt. Et utbytte som betales ut til aksjonæren, i stedet for at det brukes til nedbetaling/motregning av aksjonærlånet, er imidlertid skattepliktig. I slike tilfeller skal det i post 21 krysses av i feltet "Beholde aksjelån".

Gjeldsettergivelse

Dersom beskattet aksjonærlån blir ettergitt av selskapet, skal gjeldsettergivelsen ikke beskattes som utbytte. Ettergivelse av skattlagte lån føres i post 22. 

Innleveringsfrist 31. januar

Fristen for innlevering av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar. Les om aksjonærregisteroppgaven her

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.