Hopp til innhold

Skal du føre regnskapet selv? Tenk over dette

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det kan være fristende å ta jobben med regnskapet selv. Da vil du jo spare kostnader. Men er det så enkelt?

Regnskapssystem blir stadig mer brukervennlige, men husk at det er en profesjon å føre regnskap. Forstår du ikke regnskap eller mangler oversikt over regelverk kan det gå skikkelig galt. Vår erfaring er at det kan gå så ille at det kan være for sent å snu.

SE OGSÅ: Slik sikrer du gode rutiner i personalarbeidet

Hva kan gå galt?

Den største risikoen er hvis det går utover likviditeten og man driver for andres regning og risiko. Det kan skje hvis man ikke ser faresignalene. Det betinger at man forstår forskjellen mellom regnskapsrapportering og likviditet. Binding av midler i varelager og kontroll med kundefordringer og leverandørgjeld er noen av postene som man må følge opp med tanke på likviditet. Stor omsetning er lite verdt hvis man ikke får inn pengene, og lageret må ha en viss omløpshastighet for å få kontantstrøm.

Aksjonærer og ledelse har ansvar for forvaltningen av selskapet og vil kunne bli stilt til ansvar hvis det går galt.

Hva er mest lønnsomt at du bruker tiden på?

De fleste som starter en bedrift brenner for jobben sin og har stor interesse av den. I dette bildet er status på virksomhet og regnskapsrapportering en viktig del av det. Men spørsmålet er om du synes jobben fra A til Å med et regnskap er så interessant. De fleste av oss synes det er tiltak å jobbe med ting vi ikke mestrer. Det betyr at det er risiko for at det blir utsatt, og når den først gjøres blir det fort at man bruker mye tid. Tenk gjennom om det vil det lønne seg for bedriften din å bruke tiden på denne type oppgaver?

Å kjøpe tjenester til regnskap og rapportering vil kunne gi deg merverdi. Dagens regnskapssystem er integrerte og gjør det uansett enkelt for deg å være oppdatert på tallene til enhver tid.

Hvor omfattende er virksomheten din?

Det er jo av betydning hvor stor virksomheten din er. Ingen ansatte og få transaksjoner gjør ting enklere og kan helle mot at det er greit å ta jobben med regnskapet selv. I hvert fall den løpende håndteringen med ordre, fakturering, kostnadsbilag og bankavstemminger samt enkel mva. behandling og rapportering/innbetaling av merverdiavgift. Når det kommer til årsoppgjør med skattemelding vil nok det kreve at man har god oversikt over regelverk, skatteskjema, aksjonærregisteroppgave og kravene til offisielt regnskap. Kanskje vil du ha behov for hjelp til denne delen av jobben.

Forstår du regnskapet?

For å kunne forstå et regnskap må man sette seg inn i regnskapsprinsipper. Periodisering av inntekter og kostnader samt regelverk for verdsettelse av balanseposter kan gjøre det vanskelig å forstå. Og ikke minst at man må se balanse og resultat i sammenheng og forstå at feil verdsettelse av balanseposter vil gi feil resultat. I tillegg er det vesentlig å forstå forskjellen mot kontantstrøm da regnskapet ikke føres etter kontantprinsipp.

Omfattende regelverk

Selv om myndighetene jobber med forenklinger har en del av endringene skapt mer forvirring og krever enda mer oppfølging av foretakene. Eksempler på det er:

 • Salg til ansatte for oppfølging av regelverket om personalrabatter

 • Naturalytelser fra arbeidsgivers forretningsforbindelser

 • Personallister i enkelte bransjer

Rapportering av a-melding og skattemelding for mva. er også sentralt i mange virksomheter. Det krever en nøyaktighet og overholdelse av frister som sikrer riktig rapportering og betaling. Noen kontroller bør gjøres slik at man kvalitetssikrer rapporteringen.

Det jobbes med å forenkle skattemeldingen for inntektsskatt, men det vil fortsatt være viktig at de som skal rapportere forstår hva som skjer og at grunnlag for skatteberegning blir riktig.

Oppgaver som må gjøres

 • Eksempler på mer konkrete oppgaver som må gjøres i forbindelse med et regnskap er følgende. Tenk over om dette er greie oppgaver for deg å gjøre.

 • Avgjøre hvordan mva. skal behandles ved kjøp

 • Avgjøre om utgiftsgodtgjørelser er opplysningspliktige, trekkpliktige og arbeidsgiveravgiftspliktige

 • Avgjøre om innkjøp skal kostnadsføres eller balanseføres

 • Avstemme balansekontoer og verdsette eiendeler i samsvar med lov og regnskapsstandarder

 • Kontroll med mellomværende med kunder og leverandører

 • Rapportere riktige regnskap til styret/eiere og ha kontroll med forsvarlig egenkapital og likviditet

 • Rapportere og betale til offentlige myndigheter

 • Utarbeide offisielt regnskap

GRATIS E-BOK FOR LEDERE: Dette må du vite før du skal si opp en arbeidstaker

Hva skal du velge?

Rot i regnskapet kan fort koste deg dyrt både når det gjelder feil i rapportering eller hvis noen må rydde opp i ettertid. Tenk over om det er riktig bruk av ressurser. Eller kanskje er det en mellomløsning du trenger; at du kjøper tjenester for deler av jobben som eksempelvis regnskapsavslutning, årsoppgjør og utarbeidelse av skattemeldinger.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn