Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Slik blir du som regnskapsfører en bedre rådgiver for kundene dine

- avdelingsleder ved fagavdelingen i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

For å bli den beste rådgiveren for kundene, bør du spisse kompetansen din på noen utvalgte fagområder. Her er tipsene du trenger for å komme i gang.

- Målet bør være at kunden tar kontakt med deg som regnskapsfører for å få råd, uansett hvilken problemstilling kunden har. Har du ikke svaret, skal du kunne veilede kunden videre. Regnskapsføreren skal være navet som alltid er én telefonsamtale unna, sier Richard Zetterstrøm i regnskapsbyrået Aider. Han har lang erfaring med kundeutvikling og bedriftsutvikling.

Utfordringer og muligheter

Regnskapsbransjen er i endring med ny teknologi og nye konkurrenter. Digitaliseringen byr på både utfordringer og nye muligheter, og det kan være vanskelig for regnskapsbyrået å vite hvordan man skal endre på den tradisjonelle arbeidsmetoden.

- Det er ingen tvil om at regnskapsbransjen så langt ikke har forstått det store potensialet som ligger i rådgivning. For å lykkes må det imidlertid tas aktive grep. De mest fremoverlente i bransjen knytter til seg teknologikompetanse for å automatisere og legge til rette for rådgivning. Dessuten blir det enda viktigere i tiden fremover at byråene investerer i relasjonsbyggere som virkelig bryr seg om kundene, og som forstår deres behov, sier Zetterstrøm.

GRATIS SJEKKLISTE FOR REGNSKAPSFØRER: Viktige tema i dine kundemøter

Fem gode tips

Han kommer med følgende fem tips til regnskapsbyråene som ønsker å bli bedre rådgivere for kundene sine.

 1. Start med å sørge for å frigjøre tid i hverdagen din og til regnskapskontoret for å fokusere på rådgivning. Dette kan blant annet gjøres ved å:

 • Endre på arbeidsmetoder og arbeidsoppgaver

 • Effektivisere og automatisere enkle og repeterende oppgaver

 • Øke bemanningen

 1. Identifiser de områdene som du mener at dere har størst potensial for å drive rådgivning innenfor. Involver så mange som mulig på regnskapskontoret. Fokuser på områder som:

 • Gir tydelig og gjerne målbar effekt for kunden.

 • Er gjentakende. Det vil si at det er hendelser som skjer regelmessig hos dine kunder. På den måten blir du foretrukket som rådgiver hver gang behovet oppstår.

 • Du som regnskapsfører har større forutsetninger enn kunde din til å løse utfordringen.

 1. Skaff gode verktøy som gir deg trygghet til å drive rådgivning. Økonomiområdet er stort og man kan ikke håndtere alt, det forventer heller ikke kunden. Med riktig verktøy kan du fokusere på å stille de riktige spørsmålene og vite hvor du har tilgjengelige svar til å utføre oppdragene på en god måte.

 2. Gå systematisk til verks på kundeporteføljen og gjennomfør kundemøter. Budskapet er at du har tatt noen valg som du mener skal gi dine kunder fordeler. Dette ønsker erfaringsmessig kundene dine å lytte til.

 3. Forsøk og finn et par områder for hver kunde hvor det raskt kan bli en positiv og målbar effekt. Gode erfaringer gir både kundene og deg motivasjon for videre verdiskapning sammen.

Sticos har styringsverktøyene du trenger for å være en god rådgiver

Sticos Komplett er en solid pakkeløsning for regnskapsførere. Her får du Sticos Oppslag, Sticos Proff, Sticos Rapport, Sticos Likviditet, Sticos Personal og alle våre nettkurs i ett abonnement.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.