Hopp til innhold

Standard mva-koder

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det stilles krav til bruk av momskoder på et standard format (SAF-T), både for å rapportere regnskapsdata ved bokettersyn og i mva-meldingen.

1. januar 2020 ble det innført krav om å innrette regnskapssystemene slik at alle næringsdrivende har mulighet å gjengi bokførte opplysninger i et gitt standard dataformat – SAF-T. Ved bokettersyn skal regnskapsdata med mva-koder kunne leveres elektronisk til Skatteetaten etter en standardisert struktur.

Standard mva-koder (SAF-T) ble utarbeidet i fellesskap av Sticos og Skatteetaten i 2016. Det stilles ikke krav til at de næringsdrivende skal kontere bilagene med de nye kodene, men systemleverandørene må ha en løsning for innsending av opplysningene på standard format.

Fra 2022 skal også innholdet i den nye mva-meldingen (skattemeldingen for merverdiavgift) rapporteres på disse mva-kodene. I tillegg til bruk av standard mva-koder, skal det gis ytterligere detaljer om enkelte forhold. Følgende opplysninger skal spesifiseres på egne linjer i mva-meldingen:

  • uttaksmerverdiavgift,
  • tap på fordringer,
  • justering og
  • tilbakeføring

Du finner nærmere forklaring til de enkelte kodene i Sticos Oppslag. 

I Sticos Oppslag finner du nyttige verktøy og oppdatert regelverk forklart på en lettforståelig måte. Oppslagsverket passer for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse.


Kode Salg av varer og tjenester i Norge Spesifikasjoner
3 Salg av varer og tjenester (høy sats - 25 %) Uttak
31 Salg av varer (middels sats - 15 %) Uttak
33 Salg av tjenester (lav sats - 12 %) Uttak
5 Salg av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift (0 %) Uttak
6 Salg utenfor merverdiavgiftsloven  
7 Ingen mva-behandling (inntekter)*  

 

Kode Salg av varer og tjenester til utlandet (eksport) Spesifikasjoner
52 Salg av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift (0 %)  

 

Kode Kjøp av varer og tjenester i Norge (fradrag) Spesifikasjoner
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)*  
1 Kjøp av varer og tjenester med fradrag (høy sats - 25 %) Tap på krav, justering
og tilbakeføring
11 Kjøp av varer (middels sats - 15 %) Tap på krav
13 Kjøp av tjenester med fradrag (lav sats - 12 %) Tap på krav

 

Kode Innførsel av varer fra utlandet Spesifikasjoner
81 Kjøp av varer fra utlandet (høy sats - 25 %), med fradrag Justering og tilbakeføring
82 Kjøp av varer fra utlandet (høy sats - 25 %), uten fradrag  
83 Kjøp av varer fra utlandet (middels sats - 15 %), med fradrag  
84 Kjøp av varer fra utlandet (middels sats - 15 %), uten fradrag  
85 Kjøp av varer fra utlandet som er fritatt for merverdiavgift (0 %)  
14 Kjøp av varer fra utlandet, betalt merverdiavgift ved innførsel (høy sats - 25 %), med fradrag  
15 Kjøp av varer fra utlandet, betalt merverdiavgift ved innførsel (middels sats - 15 %), med fradrag  
20 Faktura ved innførsel av varer, uten fradrag*  
21 Faktura ved innførsel av varer, 25 %  
22 Faktura ved innførsel av varer, 15 %  

 

Kode Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet Spesifikasjoner
86 Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (høy sats - 25 %), med fradrag  
87 Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (høy sats - 25 %), uten fradrag  
88 Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (lav sats - 12 %), med fradrag  
89 Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (lav sats - 12 %), uten fradrag  

 

Kode Fisk mv. Spesifikasjoner
32 Salg av fisk og andre viltlevende marine ressurser (11,11 %)  
12 Kjøp av fisk og andre viltlevende marine ressurser (11,11 %) Tap på krav

 

Kode Klimakvoter og gull Spesifikasjoner
51 Salg av klimakvoter og gull til næringsdrivende (0 %)  
91 Kjøp av klimakvoter og gull (høy sats - 25 %), med fradrag  
92 Kjøp av klimakvoter og gull (høy sats - 25 %), uten fradrag  

Tilsvarende koder gjelder for mva-kompensasjon men med prefiks «K».

*) Disse kodene er ikke er obligatoriske å bruke.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.