Hopp til innhold

Staten vil dekke større del av kostnadene for flomsikring

- rådgiver i Sticos

For å avlaste kommunene økonomisk når det gjelder flom- og skredsikring, foreslår regjeringen at kommunenes andel av finansieringen for ordinære tiltak skal reduseres fra 20 til 10 prosent.

Energiminister Terje Aasland (Ap) og kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) presenterte fredag en stortingsmelding om forebygging av flom og skred. Blant de viktigste tiltakene er å halvere kommunenes finansieringsandel fra 20 til 10 prosent for sikringstiltak.

– Forsterket forebygging kan spare samfunnet for store kostnader. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) støtter kommunene i dette viktige arbeidet. For å lette byrden for kommunene vil den kommunale andelen av finansieringen for sikring reduseres fra 20 til 10 prosent, sier Aasland i en pressemelding.

Tidligere erfaringer

Aasland fremhever også vassdragsregulering og vannmagasin som viktige virkemidler med betydelig flomdempende effekt, som kan bidra til å redusere skadene under flom. Han påpeker at dette hadde tydelig effekt under ekstremværet Hans.

Kommunalminister Sande legger vekt på bedre samarbeid mellom kommuner og staten.

– Mye av det viktigste beredskapsarbeidet gjøres lokalt, og derfor skal vi sørge for bedre planverktøy slik at kommunene kan gjennomføre gode beredskapsvurderinger i planleggingen, sier Sande.

Under pressekonferansen nevnte Aasland både Gjerdrumskredet i 2020, som kostet ti menneskeliv, og ekstremværet Hans sommeren 2023 som viktige baktepper for tiltakene.

Tiltak

Regjeringen foreslår flere tiltak, blant annet:

  • Et samlet nasjonalt risikobilde for systematisk håndtering av flom- og skredrisiko
  • Bedre arealplanlegging
  • Videreutvikling av varslingstjenester for flom og skred
  • Mer vekt på flomdemping i behandling av konsesjonssøknader for ny vannkraft
  • Forbedret kunnskapsgrunnlag om avrenning i urbane områder, samt vurdering av et eget gebyr for overvann

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.