Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Styret som kollegium - hvordan sette sammen et godt styre?

- advokat i Sticos

Et aksjeselskap skal alltid ha et styre, og styret skal bestå av ett eller flere medlemmer. Men hvordan velger man personer som til sammen utgjør et verdiskapende kollegium?

Det er et stort ansvar styremedlemmene tar på seg: De skal gi selskapet strategisk retning, ansette daglig leder og overvåke virksomheten, og sikre at selskapet oppnår sine mål. Samtidig er det en haug med regler man må sikre at blir etterlevd av selskapet. Feil og mangler kan få store konsekvenser, og i verste fall føre til konkurs og erstatningsansvar. 

Lær mer om styrearbeid med vårt nettkurs: Styrearbeid - roller, oppgaver og ansvar

Styrearbeid krever kompetanse og dedikasjon. Her er noen viktige prinsipper for å sette sammen et godt styre:

Kompetanse

Styremedlemmene bør til sammen besitte den type kompetanse selskapet har behov for. Dette vil være kunnskap innen økonomi og regnskap, juss, teknologi, marked og ledelse. Av “nyere dato” er det behov for kompetanse innen bærekraft, datasikkerhet, digitalisering og innovasjon.

Valgkomiteen bør vurdere om det er viktigere med breddekunnskap i styret, og heller ha spisskompetanse i selskapets administrasjon.

Mangfold

Mangfold i styret viser seg stadig å være essensielt for at kollegiet skal fungere optimalt. Ulik bakgrunn og erfaring gir ulike perspektiver og bidrar til bedre beslutningsgrunnlag. Forskning viser at mangfold i seg selv virker verdiskapende. Derfor bør styret bestå av personer med ulik faglig bakgrunn, kjønn, alder og kulturell kompetanse.

Eksterne styremedlemmer eller eierrepresentanter

Et eksternt og uavhengig styremedlem vil ha et uavhengig blikk utenfra på selskapets drift og virksomhet. Det bidrar til å utfordre ledelsen.

Ansattevalgte styremedlemmer

Verdien av ansattevalgte styremedlemmer er ofte undervurdert. Ved riktig bruk vil de ansattevalgte medlemmene bidra til at ledelse og ansatte drar i samme retning. Det vil gavne selskapet. 

Styret som gruppe

Personligheter i styret kan fungere både godt og dårlig sammen. Husk at samspillet og dynamikken mellom styremedlemmene er vel så viktig som de individuelle kvalifikasjonene. Det kan sammenlignes med et fotballag, det er laget som vinner sammen, ikke den enkelte spiller. 

Med det ønskes lykke til med valg av styre på vårens generalforsamlinger!

Les også: Frister for ordinær generalforsamling og årsregnskap

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.