Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Styrking av retten til å betale med kontanter

- rådgiver i Sticos

Regjeringen foreslår endringer i finansavtaleloven som skal styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter.

Bakgrunnen for forslaget

Mange virksomheter med kontantsalg opplever at svært få av kundene bruker kontanter, og har derfor sluttet, eller ønsker å slutte å ta imot sedler og mynter i utsalgsstedene sine. 

Regjeringen anser at retten til å betale med kontanter er viktig av beredskapshensyn, samtidig som det gir en trygghet for alle som synes det er krevende å benytte digitale betalingsløsninger.

Dagens regel er uklar når det gjelder i hvilke situasjoner forbrukeren har rett til å betale med kontanter. Regjeringen ønsker derfor å klargjøre regelen for å gjøre den enklere å forholde seg til for kundene som ønsker å påberope seg den, for næringsdrivende som skal følge den og for myndighetene som skal håndheve den.

Innholdet i forslaget

Proposisjonen som regjeringen har lagt fram går i korte trekk ut på:

  • En forbruker skal ha rett til å betale med kontanter i alle salgslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester, forutsatt at selgeren tar imot betaling for varen eller tjenesten i dette lokalet.
  • Unntak for salg av varer fra automater, salg i ubetjente salgslokaler og salg i lokaler som bare en begrenset krets av personer har adgang til.
  • Retten til kontant betaling vil ikke gjelde når beløpet som skal betales er høyere enn 20 000 kroner.
  • Selgeren skal ha plikt til å veksle dersom veksel er tilgjengelig, men ikke hvis det er et klart misforhold mellom seddelen som tilbys som betaling, og beløpet som skal betales.
  • Egne forskriftshjemler slik at det kan gis særlige regler for persontransporttjenester.
  • Forbudet mot høye kortgebyrer og høye fakturagebyrer vil gjelde for flere tilfeller enn i dag, for eksempel på legekontorer.

Forslaget er tidligere sendt på høring til aktuelle instanser og skal nå behandles av Stortinget. Det er foreløpig uklart når endringene eventuelt vil tre i kraft. De enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid.

Krav til integrert kassaskuff

Salg som gjøres opp ved levering, enten det skjer med kontanter eller kort, er definert som kontantsalg i bokføringsforskriften. Kontantsalg skal som hovedregel dokumenteres i et godkjent kassasystem med integrert kassaskuff. Det er ikke krav til integrert kassaskuff på kassapunkt der det ikke er mulig å betale med sedler og mynter. Merk likevel at det alltid må være minst ett kassapunkt på forretningsstedet hvor det er mulig å betale med sedler og mynter, nettopp av hensyn til at forbruker alltid skal ha rett til å foreta oppgjør med kontanter.

Lær mer om dokumentasjon av kontantsalg i kurset Dokumentasjon av kontantsalg og krav til kassasystem

Forbud mot betaling med kontanter

I kontrast til det nye forslaget er det i skatte- og merverdiavgiftsloven, samt i hvitvaskingsloven allerede bestemmelser som skal gjøre det vanskeligere å betale med og å ta imot kontanter. Formålet med disse reglene er å avdekke skatte- og avgiftsunndragelser og forhindre økonomisk kriminalitet. Se mer om dette i vår artikkel Kontanter - hva er regelverket? 

Se også emnet i Sticos Oppslag: Kontanter som betalingsmiddel 
Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis: 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.