Hopp til innhold

Tidspunkt for utstedelse av faktura for tømming av slam

- rådgiver i Sticos

Skattedirektoratet har avgitt en ny prinsipputtalelse som avklarer når kommuner kan utstede faktura for tømming slam.

Hovedregel

Kommunene skal som hovedregel utstede faktura for gebyr for tømming av slam fra slamavskiller snarest mulig og senest en måned etter at tømmingen er gjennomført. Tømming av slam kan også behandles som en tjeneste som leveres løpende. Faktura skal da utstedes fortløpende, senest en måned etter utløpet av den alminnelige merverdiavgiftstermin.

Forskuddsfakturering

Tømming av slam kan også forskuddsfaktureres begrenset til en periode på ett år. Faktura skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderåret leveransen finner sted. Dette innebærer at hele gebyret kan faktureres inklusive merverdiavgift samme år som tømmingen faktisk skjer, for eksempel i januar når tømmingen finner sted i oktober samme år. 

Etterskuddsvis fakturering  

Kommunene kan fakturere vann- og avløpsgebyr etterskuddsvis basert på måling av faktisk vannforbruk. Dette alternativet kan imidlertid ikke benyttes på gebyr for tømming av slam. 

Se også emnet Inntekt fra vann og avløp i Sticos Oppslag Kommune. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag Kommune, kan du prøve gratis. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.