Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

- rådgiver i Sticos

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon innen 2. mai 2024.

Nedenfor er en kort oppsummering av “Rundskriv IS-4/2024 – Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene”

Om tilskuddsordningen

 • Formålet med ordningen er å gi en god tjeneste til mottakere som har rett til omfattende helse- og omsorgstjenester.
 • Behovet for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom kommunene.
 • Det er behov for en egen tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester som et supplement til kommunenes frie inntekter.
 • Forskriftene for ordningen krever at bare en del av direkte lønnskostnader er berettiget til refusjon, og refusjon gis for 80% av direkte lønnskostnader som overstiger innslagspunktet.
 • Direkte lønnskostnader refererer til lønn knyttet til direkte brukertid, dvs. når tjenesteyteren er i direkte samhandling med brukeren. Alt administrativt arbeid, opplæring/veiledning, reisetid osv. er ekskludert fra tilskuddsordningen.

Viktige elementer i ordningen for 2024

 • Kompensasjonsgraden forblir uendret på 80%.
 • Innslagspunktet økes til 1 608 000 kroner.
 • Fratrekket for andelen av rammetilskuddet for kriteriet “psykisk utviklingshemmede 16 år og over” beregnes til 832 000 kroner.
 • Når rammetilskuddets andel for kriteriet “psykisk utviklingshemmede 16 år og over” trekkes fra, regnes personer født i 2005 eller tidligere som over 16 år gamle.
 • Personer over 67 år er ikke omfattet av ordningen. Refusjoner kan bare søkes for utgifter knyttet til personer født i 1956 eller senere.
 • Eventuelle lønnskostnader for en ledsager under en tjenestemottakers opphold i en helseinstitusjon/sykehus skal ikke inkluderes i refusjonsgrunnlaget.
 • Et gyldig individuelt enkeltvedtak må foreligge for at tjenestemottakeren kan tas med i søknaden fra kommunen.
 • En revisjonsbekreftelse må foreligge ved rapportering til Helsedirektoratet.
 • En supplerende kompensasjon (kapittel 575, post 61) for mindre kommuner med høye egne bidrag utbetales i tillegg til den ordinære toppfinansieringsordningen.
   
  Dokumentet gir også veiledning om hvordan man fyller ut rapporteringsskjemaet. 
  Fristen for å fylle ut skjemaet er 10. mars 2024, og fristen for å sende inn skjemaet er 2. mai 2024. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.