Hopp til innhold

Utleiebygg og frist for inngåelse av leiekontrakter

- rådgiver i Sticos

Frivillig registrert utleier av bygg eller anlegg har rett til tilbakegående avgiftsoppgjør på kapitalvarer dersom bygget eller anlegget er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket. Hvordan blir avgiftsbehandlingen for utleier dersom denne fristen ikke overholdes?

Ta vårt nettkurs: Merverdiavgift - justeringsreglene i praksis.

Nybygging, påbygging eller ombygging av fast eiendom

Dersom det foretas byggetiltak på fast eiendom som leies ut gjennom en frivillig registrering, kan det føres fortløpende fradrag for merverdiavgift så lenge eiendommen er utleid til avgiftspliktige leietakere. 

Dersom det gjelder oppføring av et nytt bygg kan ikke utleier føre fradrag for merverdiavgift før det er inngått bindende leieavtale med avgiftspliktig leietaker. Dette gjelder selv om utleier er frivillig registrert for andre utleieforhold. Dersom byggetiltaket blir fullført før lokalet er utleid, er det gitt en frist på inntil seks måneder etter ferdigstillelsen med å få leid ut lokalet uten at tilbakegående avgiftsoppgjør nektes.

Eksempel:
En byggherre som oppnår tilbakegående avgiftsoppgjør med grunnlag i bindende leiekontrakter inngått senest 6 måneder etter fullføring, vil ha krav på fullt fradrag selv om leieforholdet har vært uvirksomt innledningsvis. Den innledende ikke-bruken reduserer ikke fradraget. 

For nærmere informasjon om tilbakegående avgiftsoppgjør, se emnet Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du registrere deg for å prøve gratis. 

Leiekontrakt inngått etter fristen

Dersom utleier ikke inngår leiekontrakter innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket, kan det ikke kreves tilbakegående avgiftsoppgjør. I disse tilfellene vil justeringsreglene i merverdiavgiftsloven gjelde fra virkningstidspunktet for leiekontrakten. Ikke-bruken frem til virkningstidspunktet for avtalen gir ikke rett til justering.

For nærmere informasjon om justeringsreglene, se Justering av mva på fast eiendom i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang, kan du registrere deg for å prøve gratis. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.