Hopp til innhold
  • Forside
  • Fagstoff
  • Utsatt tidfesting for merverdiavgiftskompensasjon ved omtvistede krav - foreldelse

Utsatt tidfesting for merverdiavgiftskompensasjon ved omtvistede krav - foreldelse

- Bernt er advokat og rådgiver i Sticos

Reglene for kompensasjon ved omtvistede krav knyttet til tilvikrningskontrakter ble endret fra 1. januar 2023

Krav om kompensasjon medtas som hovedregel i den terminen salgsdokumentet er datert.

Fra 1. januar 2023 skal omtvistede krav som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter først innrapporteres i mva-meldingen i den terminen tvisten er endelig avklart eller kravet er betalt. Et krav skal anses som omtvistet når det etter en objektiv vurdering er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget. Ordningen vil gjelde generelt for alle bransjer, selv om den først og fremst vil treffe bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri.

Utsatt innrapportering gjelder både selgers beregnede utgående merverdiavgift og kjøpers inngående merverdiavgift eller kompensasjon. Dette er en skal-regel.

På kompensasjonsrettens område foreldes en kommunes krav ved innleveringsfristen for den etterfølgende terminen. Sticos antar i denne forbindelse at ved omtvistede krav starter ikke fristen å løpe før fra den terminen tvisten er endelig avklart eller kommunen har betalt kravet.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev