Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn
Kurspakke

Sykefravær og sykefraværsoppfølging

Hvordan fastsettes et sykepengegrunnlag? Hvilken inntekt legges til grunn? Når har man rett på sykepenger, og når har man rett til å benytte egenmelding? Og hvordan skal virksomheten følge opp arbeidstakere som er sykmeldt? Denne kurspakken gir deg god innsikt i arbeidsgivers oppgaver knyttet til ansattes sykefravær.

Kurspakke

En kurspakke er utvalgte kurs som fagekspertene våre har satt sammen for å gi deg helhetlig kompetanse innenfor et spesifikt tema eller fagfelt.

Trenger du flere kurs?

Med et kursabonnement har du fri tilgang til hele kurskatalogen og kan enkelt holde oversikt over alle etterutdanningstimene dine. Et prisgunstig alternativ for deg som har høye krav til kompetanseutvikling og etterutdanning