Hopp til innhold
Nettkurs

Oppsigelse og avskjed - avslutning av arbeidsforhold

Nettkurs
meta-hours
3 timer

Dette lærer du

Kurset omhandler reglene om oppsigelse og avskjed for arbeidsgivere og arbeidstakere som fullt ut omfattes av arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold. Kunnskap om reglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike. Formålet med dette kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidstaker eller arbeidsgiver rettmessig kan avslutte arbeidsforholdet, og hvilken fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller. Kurset er særlig relevant for dem som arbeider med arbeidsrett/personal. Kurset er egnet både for privat sektor og for kommune/fylkeskommune.

 • Forskjellen på oppsigelse og avskjed
 • Om hvem som omfattes av arbeidsmiljøloven
 • Kort om noen sentrale rettskilder ved avslutning av arbeidsforhold
 • Arbeidstakers adgang til å bringe arbeidsforhold til opphør
 • Skille mellom faste og midlertidige stillinger
 • Arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse
 • Sykefravær som oppsigelsesgrunn
 • Ugyldig fravær som oppsigelsesgrunn
 • Oppsigelse i prøvetid
 • Suspensjon og avskjed
 • Forhold som aldri kan være saklig grunn for oppsigelse eller avskjed
 • Advarsel
 • Oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers eller virksomhetens forhold
 • Saksbehandling
 • Individuelle drøftinger forut for opphør av arbeidsforhold
 • Dokumentasjon
 • Oppsigelses- og avskjedsbrev
 • Forhandlinger
 • Søksmål
 • Oppsigelsesfrist/oppsigelsestid
 • Retten til å fortsette i stillingen etter oppsigelsestiden er utløpt
 • Attest
 • Arbeidsgivers styringrett og endringsoppsigelse
 • Plassoppsigelse

Etterutdanning

Regnskapsfører

Foretaksrett 3 timer


Revisor

Annet 3 timer


Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Synne Ekevold

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
2 472 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn