Hopp til innhold
Nettkurs

Tap på fordringer 2 - tilknytningen mellom fordring og virksomhet

I dette kurset ser vi nærmere på kravet til tilknytning mellom fordring og virksomhet.

Nettkurs
meta-hours
1 timer

Dette lærer du

Hvordan vurderer man tilknytningen mellom den fordringen som er tapt og den virksomheten som drives? Og hva kreves for at kravene til virksomhet oppfylles? Kursnivået er tilpasset de som har gjennomført vårt grunnleggende kurs om tap på fordringer, eller som har innsikt i tema fra før. Dette kurset inngår som ett av tre kurs vi har utviklet om temaet fradragsrett for tap på fordring. Kursene gir deg kompetanse til å vurdere om du har fradragsrett for en tapt fordring, i de tilfellene hvor det er uklart om vilkårene er oppfylt. Kursene er bygd opp slik at du først får grunnleggende innsikt i temaet, før du går videre til mer komplekse problemstillinger på området. For best mulig læringsutbytte anbefaler vi at du tar kursene i anbefalt rekkefølge. I dette kurset ser vi på kravet til tilknytning mellom fordringen som er tapt og den virksomheten som skattesubjektet driver. Målet er at du skal kunne foreta en strukturert vurdering basert på de momentene som rettspraksis har stadfestet. Vi vil derfor ha fokus på tilordning, virksomhetskravet og til slutt tilknytningsvurderingen. Kurset er interaktivt og knyttet tett opp mot en gjennomgående case. I caset møter vi Reidun Felgen som eier et konsern som driver med ulike virksomheter knyttet til motoriserte kjøretøy. For flere år siden lånte hun personlig ut penger til ett av datterselskapene i konsernet uten sikkerhet. Før gjelden ble innfridd gikk datterselskapet konkurs. I kurset vil vi gå systematisk til verks for å avgjøre om Felgen kan fradragsføre dette tapet på sin personlige skattemelding. Se også nettkursene Tap på fordringer 1 - Introduksjon til fradragsretten, Tap på fordringer 3 - Fordringens evne til å endre karakter og Merverdiavgift ved tap på kundefordringer.

  • Introduksjon til Caseoppgave og problemstillinger
  • Gjennomgang av rettskildebildet
  • Case

Etterutdanning

Regnskapsfører

Skatte- og avgiftsrett 1 time

Revisor

Skatte- og avgiftsrett 1 time

Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Emma Nilsen Vonen

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
1 990 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn

Trenger du flere kurs?

Med et kursabonnement har du fri tilgang til hele kurskatalogen og kan enkelt holde oversikt over alle etterutdanningstimene dine. Et prisgunstig alternativ for deg som har høye krav til kompetanseutvikling og etterutdanning