Hopp til innhold
Nettkurs

Kontantytelser

Få oversikt over reglene for rapportering og riktig beskrivelse av kontantytelser, som lønn, overtid, bonus, feriepenger, sluttvederlag, styrehonorar mv.

Nettkurs
meta-hours
4 timer

Dette lærer du

En kontantytelse er en ytelse gitt i penger, for eksempel kontanter, sjekk mv., for utførelse av arbeid. Alle arbeidsgivere må kjenne til reglene rundt rapportering og riktig beskrivelse av ulike kontantytelser. Dette kurset gir en oversikt over rapportering av kontantytelser, herunder behandling av ordinær lønn, overtid, bonus, feriepenger, sykepenger, sluttvederlag, lønn ved dødsfall, styrehonorar, tort og svie mv. Kurset passer som en innføring i reglene om rapportering av lønn, men kan også passe for de som ønsker en oppfriskning i reglene rundt kontantytelser.

  • Fastlønn, timelønn og diverse tillegg, herunder overtid og helligdagsgodtgjørelse
  • Honorar og styrehonorar
  • Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser
  • Sykelønn, trygdeytelser mv. og refusjon
  • Feriepenger
  • Ytelser ved avslutning av arbeidsforhold, herunder pensjon, etterlønn, sluttvederlag og erstatning
  • Opsjoner

Etterutdanning

Regnskapsfører

Skatte- og avgiftsrett 2 timer

Foretaksrett 2 timer

Revisor

Foretaksrett 2 timer

Skatte- og avgiftsrett 2 timer

Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Therese Olsson Storøy

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
2 990 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn

Trenger du flere kurs?

Med et kursabonnement har du fri tilgang til hele kurskatalogen og kan enkelt holde oversikt over alle etterutdanningstimene dine. Et prisgunstig alternativ for deg som har høye krav til kompetanseutvikling og etterutdanning