Sticos Personvern

Trenger du personvernrådgiver eller personvernombud?

PERSONVERNOMBUD TIL LEIE

Vi tilbyr en unik kombinasjon av juridisk og teknologisk fagekspertise som kan hjelpe norske virksomheter å etterleve personvernreglene.

Har du krav om personvernombud, eller trenger du veiledning på konkrete GDPR-problemstillinger? Uansett hvor langt eller kort du har kommet på veien med kartlegging og etterlevelse av personvernforordningen har vi verktøyene og ekspertisen til å hjelpe deg hele veien. 

I vårt fagteam har vi 6 dedikerte personverneksperter med bred kompetanse og erfaring innen jus, informasjonssikkerhet, kurs og rådgivning.


VI HJELPER DEG MED GDPR

En personvernrådgiver fra Sticos gir deg råd, støtte og veiledning i alle prosesser fra implementering til etterlevelse av personvernforordningen.

EKSTERNT PERSONVERNOMBUD

Med den nye personvernforordningen fikk flere virksomheter krav om personvernombud. Et personvernombud har en rekke lovpålagte arbeidsoppgaver med som hovedformål å sikre at den som er behandlingsansvarlig følger personvernlovgivningen. Dette skal være en uavhengig ressursperson som enten er ansatt i virksomheten, eller en ekstern profesjonell part. Dette kan vi bistå med. Vårt personvern-team har dybdekunnskap innen kartlegging, iverksetting og etterlevelse av personvern i praksis.

RÅD OG VEILEDNING OM PERSONVERN OG GDPR

For bedrifter som ikke har krav om eller behov for personvernombud tilbyr vi også konsulenttjenester. Dette tilpasses virksomhetens behov og kan innebære alt fra hjelp til å komme i gang, bistand i konkrete problemstillinger eller intern opplæring av bedriftens ledelse, personvernombud og andre personvernansvarlig.

  • Gi opplæring og konkrete råd til ledere og ansatte
  • Tilby juridisk bistand
  • Overvåke etterlevelse av personvernforordningen
  • Interne rutiner og retningslinjer for etterlevelse
  • Kartlegging og systematisering av personvernarbeidet
  • Teknologisk rådgivning på personvern og IT-systemer
  • Informasjonssikkerhet

Ranveig Fjellheim Tunaal


Rådgiver i Sticos med personvern, arbeidsrett og HMS som hovedområder. Ranveig er en del av vår ekspertgruppe innen personvern. Hun har mange års erfaring som jurist i både privat og offentlig sektor.

Kristin Grindstad


Rådgiver i Sticos med HMS, risikostyring og kvalitetsledelse som hovedområde. Kristin har 15 års erfaring fra både landbasert og offshorerelatert virksomhet. Sertifisert risikoleder, kvalitetsleder og revisjonsleder.

Suzanne Brattheim


Rådgiver i Sticos som til daglig jobber med personvern, lønn og trygd.
Suzanne er en del av vår ekspertgruppe innen personvern. Jurist med allsidig bakgrunn fra NAV Forvaltning og NAV Klageinstans.

Therese Olsson Storøy


Rådgiver i Sticos med lønn og personvern som hovedområde. Therese er advokat med allsidig erfaring innen flere ulike rettsområder. Hun har også bakgrunn som kursholder og universitetslektor.

Thomas Enoksen


Informasjonssikkerhetsansvarlig og nestleder i Sticos AS sin IT avdeling. En del av vår ekspertgruppe innen personvern. Bistår med kursing, rådgivning og kompetanse innenfor IT-sikkerhet og personvern. 

Har du spørsmål?


KONTAKT OSS