Behov for rådgivning?
Vi hjelper deg!


Har du ofte behov for en støttespiller ved vanskelige arbeidsoppgaver? Ønsker du deg en kvalitetssikrer på nye eller utfordrende arbeidsområder? Vi tilbyr rådgivning, og hjelper deg gjerne når du står fast.

Vi samarbeider med deg gjennom digitale kanaler så langt det er mulig. Enkelt og kostnadsbesparende. Ved behov kan vi også komme ut til din virksomhet.


Kontakt oss

Norges mest fornøyde kunder?

KTI

KTI = måling av kundetilfredshet, dvs. hvor fornøyd en kunde er på en skala fra 0 til 100. Tallet 93 anses som svært høyt. Målingen gjelder for Sticos fagsupport, fra mai 2020.


Svært kompetent service og raske tilbakemeldinger som kan brukes videre i dialog med våre kunder. Vi har i tillegg samarbeid utover den rådgivningstjenesten som er gratis. Dette fungerer også svært godt. Super fornøyd!

Jørgen Edvardsen

Partner. Leder fag og kvalitet, Aider AS

Vår kunnskap - din trygghet

I Sticos jobber over 30 erfarne og høyt kompetente fagspesialister som gjerne deler sin kompetanse med deg. Som kunde har du faghjelp inkludert i avtalen din, men vi tilbyr også rådgivning, nettkurs og skreddersydde internkurs innen flere ulike fagfelt. Her er noen tema vi kan hjelpe deg med:

Merverdiavgift

 • Generell bistand
 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Utbyggingsprosjekter
 • Justeringsreglene
 • Innførsel av varer og tjenester
 • Bokettersyn
 • Omorganisering

Skatt

 • Årsoppgjør
 • Omorganisering
 • Lån fra/til aksjonær
 • Pendling og reiser
 • Utland
 • Bolig og eiendom
 • Aksjer
 • Bokettersyn

Selskapsrett

 • Stiftelse av selskap
 • Kapitalendringer
 • Utbytte og eiertransaksjoner
 • Fusjon og fisjon
 • Oppløsning og avvikling av selskap

Regnskap/bokføring

 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Årsoppgjør
 • Omdanning, fusjon og fisjon
 • Driftsmidler
 • Verdivurdering
 • Konsernregnskap
 • Prosjektregnskap

Regnskapsføreryrket

 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Regnskapsførerregelverket/GRFS
 • Hvitvasking

Lønn

 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Naturalytelser
 • Sykepenger/foreldrepenger
 • Feriepenger
 • Overtid/arbeidstid
 • Arbeidstakere i eller fra utlandet 

Arbeidsrett

 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Arbeidsavtale
 • Permittering
 • Oppsigelse og avskjed
 • Arbeidstid og overtid
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Fraværsoppfølging
 • Oppfølging av arbeidstaker

Personvern

 • Risikovurdering
 • Tiltaksplan
 • Kvalitetssikring av rutiner

HMS

 • Internkontroll (systematikk og krav)
 • Avvikshåndtering
 • Forbedringskultur og prosesser
 • Risikovurdering og risikostyring