Hopp til innhold

Statens reiseregulativ

Her finner du satsene du trenger til din reiseregning
som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk.

Avtalen gjelder med virkning 1. januar 2022 til og med 31. desember 2024.
For skattefrie satser se under «Forskuddssatser»

 

Bilgodtgjørelse etter statens satser 

Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 6.


  2023 2024
Egen bil (inkl. elbil og uansett kjørelengde) kr 4,48 pr. km kr 4,90 pr. km
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km  kr 1,00 pr. km 
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km kr 1,00 pr. km
Tillegg per passasjerer kr 1,00 pr. km  kr 1,00 pr. km 
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km  kr 2,95 pr. km 
Moped og motorsykkel under 125 ccm kr 2,00 pr. km kr 2,00 pr. km

Diettgodtgjørelse på reise med overnatting

  2023 2024
F.o.m. 12 timer kr 872 kr 940
6-12 timer over helt døgn kr 342 kr 369
+12 timer over helt døgn kr 637 kr 686

Diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands:

  2023 2024
Inntil 6 timer kr 0 kr 0 
F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer kr 342 kr 369
Over 12 timer kr 637 kr 686

Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser

Når enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, eller er inkludert i billettutgifter, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 9. Fra 2022 skal måltidstrekket gjøres av den aktuelle satsen som tilstås, og ikke av døgnsatsen. Trekket foretas med følgende satser:


Reiser med overnatting

  2023 2024
Trekk for frokost: kr 174/68/127 (20 % av kr 872/342/637) kr 188/74/137 (20 % av kr 940/369/686)
Trekk for lunsj: kr 262/103/191 (30 % av kr 872/342/637) kr 282/111/206 (30 % av kr 940/369/686)
Trekk for middag: kr 436/171/319 (50 % av kr 872/342/637) kr 470/184/343 (50 % av kr 940/369/686)

Nattillegg på reiser innenlands

 

For 2023: kr 435
For 2022: kr 435

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på reiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når det er på det rene at arbeidstaker har overnattet (utenfor egen bolig), og når vedkommende ikke har fått tilbud om overnatting på hotell eller lignende.

Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. leilighet/hybel eller enerom tilknyttet dusj og vaskemuligheter. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, "sleeper" m.v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. Det kan heller ikke utbetales nattillegg når arbeidstaker mottar lønn for natten.


Diettgodtgjørelse og nattillegg ved opphold over 28 døgn

Når arbeidsopphold på samme sted har en varighet på over 28 døgn, skal godtgjørelse til dekning av kost og losji utbetales etter satsene i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. Følgende satser gjelder fra det tidspunkt den ansatte må holde to husholdninger (midlertidig bolig):

a) Godtgjørelse for de første 4 uker (28 dager)

  2023 >2024
Kost pr. dag kr 872 kr 940
Nattillegg pr. døgn kr 435 kr 435

b) Godtgjørelse f.o.m. 5. uke og inntil 2 år

  2023 2024
Kost kr 227 pr. dag kr 250 pr. dag
Utgifter til losji (etter kvittering) kr 11 486 pr. måned kr 11 907 pr. måned

Medfører oppholdet særlige store utgifter (hotellopphold o.l.), kan virksomheten dekke legitimerte utgifter til kost og losji.

Det er ikke krav til at merutgifter til kost skal legitimeres ved bilag, men at arbeidstakeren må sannsynliggjøre eventuelle merutgifter til kost.

 

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse