Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Årsoppgjør - varetelling

- rådgiver i Sticos

Varetelling krever forberedelse og gode rutiner. Her får du noen tips til hva som er vesentlig å huske på i denne sammenheng. Det er også et område der både regnskapsfører og revisor vil kunne bistå sin kunde for å få gode rutiner.

Varelageret er en vesentlig regnskapspost i mange foretak. Desto viktigere er det at man har godt grunnlag for å komme frem til en riktig verdi. Feil i varelagerverdien vil gi en feil resultatrapportering for selskapet. Selve tellingen er en del av jobben, men rutinen må også ivareta kontroller rundt vareregisteret, dokumentasjon og kvalitetssikring. I Sticos Oppslag finner du en sjekkliste som kan være til hjelp både for planlegging, utarbeidelse av instruks og etterarbeid.

Ønsker du å lære mer om verdsettelse av varelager og anbefaling til rutiner for varetelling anbefaler vi vårt nettkurs om varelager

Integrert lagersystem krever også telling

Uansett hvilket lagersystem du har, så kreves det at lageret telles, enten gjennom året med rullerende tellinger eller fullstendig telling pr 31.12. I dag er det mange som kan skanne varene ved telling. Det forenkler prosessen, men uansett må det være gode rutiner som sikrer at alle varene telles og telles kun en gang. Og det må dokumenteres at det er gjennomført telling.

Forberedelse til varetellingen

Det er mange som er involvert i en lagertelling. Det krever derfor god planlegging og en tydelig instruks. Av forberedende arbeid nevnes;

  • Rydding av lager
  • Gjennomgang av vareregister og prisregister
  • Lag en telleinstruks 
  • Bestemme dato for telling

Rullerende tellinger gjennom året

Regelverket tillater rullerende tellinger. Det krever et betryggende lagerregnskap og forutsetter at tilgang og avgang fra opptellingstidspunktet til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på tilfredsstillende måte. Og hele lageret må telles i løpet av året. Erfaringer rundt rullerende tellinger legger grunnlag for vurdering om det er risiko for vesentlige feil i regnskapet pr 31.12. Usikkerhet rundt dette gjør nok at mange velger telling 31.12.

Etterarbeid - kvalitetssikring

Når varetellingen er oppdatert må det gjøres en kvalitetssikring. Varetelling skal resultere i et oppdatert vareregister som skal være grunnlag for verdsettelsen av lageret i regnskapet.

Eksempel på hva som kan være viktig å følge opp er: 

  • Sorter lagerrapporten (verdier, mengde) etter usannsynlige verdier og mengder for å luke ut helt klare feil 
  • Periodisering - ekstra kontroll av varer som har gått inn og ut av lager under telling for oppfølging mot faktura og regnskap
  • Reklamasjoner og returer
  • Kreditnotaer rundt årsskiftet
  • Ukurante varer og prising av disse
  • Dokumentasjon på at prisene er tilnærmet anskaffelseskost (variabel- eller full tilvirkningskost for produksjonsbedrifter)

Dokumentasjon av verdsettelsen

For å kunne dokumentere balanseposten varelager på en god måte bør det utarbeides et sammendrag som viser at vesentlige forhold er ivaretatt. Vi viser til vår veiledning i Sticos Oppslag og forslag til eget skjema for dette formålet.

Bildet viser sjekkliste for planlegging og gjennomføring av varetelling

Ønsker du å lese mer om verdsettelse av varelager finner du det i Sticos Oppslag 

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.