Hopp til innhold

Ansatterepresentanter i styret

- advokat i Sticos

I selskaper av en viss størrelse har de ansatte rett til å velge medlemmer til styret av og blant de ansatte.

De ansatte har rett til å kreve valg av medlemmer til styret etter antall ansatte i selskapet, slik: 

  • >30 ansatte:  Ett styremedlem + en observatør
  • >50 ansatte: Inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer
  • >200: Styret skal ha minst 5 medlemmer, hvorav. 1/3 av medlemmene skal velges av og blant de ansatte, minimum 2 + ett ekstra eller to observatører og varamedlemmer for disse.

Dette gjelder for selskaper som ikke har bedriftsforsamling.

Les også: Styrets sammensetning, oppgaver og plikter

Alle som er ansatt i selskapet kan velges til styret. Og, alle ansatte pr valgdagen har stemmerett ved valget. Valget foretas etter bestemmelsene i representasjonsforskriften. 

De styremedlemmene som blir valgt av sine kolleger har samme rolle og ansvar for de aksjonærvalgte styremedlemmene. Oppgaven er å ivareta virksomheten i selskapet på en best mulig måte. Styret skal sikre en forsvarlig organisering av virksomheten og fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for driften. 

Det er grunnlag i forskning for å hevde at det har god verdi for selskapene å ha medlemmer i styret valgt av og blant de ansatte.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.