Hopp til innhold

Ansatterepresentanter i styret

- advokat i Sticos

I selskaper av en viss størrelse har de ansatte rett til å velge medlemmer til styret av og blant de ansatte.

De ansatte har rett til å kreve valg av medlemmer til styret etter antall ansatte i selskapet, slik: 

  • >30 ansatte:  Ett styremedlem + en observatør
  • >50 ansatte: Inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer
  • >200: Styret skal ha minst 5 medlemmer, hvorav. 1/3 av medlemmene skal velges av og blant de ansatte, minimum 2 + ett ekstra eller to observatører og varamedlemmer for disse.

Dette gjelder for selskaper som ikke har bedriftsforsamling.

Les også: Styrets sammensetning, oppgaver og plikter

Alle som er ansatt i selskapet kan velges til styret. Og, alle ansatte pr valgdagen har stemmerett ved valget. Valget foretas etter bestemmelsene i representasjonsforskriften. 

De styremedlemmene som blir valgt av sine kolleger har samme rolle og ansvar for de aksjonærvalgte styremedlemmene. Oppgaven er å ivareta virksomheten i selskapet på en best mulig måte. Styret skal sikre en forsvarlig organisering av virksomheten og fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for driften. 

Det er grunnlag i forskning for å hevde at det har god verdi for selskapene å ha medlemmer i styret valgt av og blant de ansatte.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev