Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Bokføring av omtvistede inngående fakturaer

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med fradrag for merverdiavgift.

Skattedirektoratet har i en nylig avgitt prinsipputtalelse lagt til grunn at både kjøper og selger skal bokføre en omtvistet faktura med virkning for mva-meldingen. Rene fiktive fakturaer som ikke er basert på en faktisk leveranse, skal derimot ikke bokføres av fakturamottaker. 

Utstedelse av salgsdokument for omtvistet krav

Det kan oppstå uenighet mellom selger og kjøper når for eksempel en entreprenør utfører oppdrag for en kunde. Uenigheten kan bestå i at leveransen er mangelfull eller at prisingen er uriktig. Selger må likevel utstede salgsdokument og oppkreve eventuell merverdiavgift for et omtvistet krav når han mener å ha et krav på kjøper. Fakturering kan i slike tilfeller ikke unnlates ved å fremme kravet på andre måter, for eksempel i brev eller protokoll.

Innen bygge- og anleggsvirksomhet kan salgsdokument utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Når arbeidet er fullført, skal faktura utstedes senest en måned etter utløpet av den alminnelige to-månedlige merverdiavgiftstermin. Dersom det mottas delbetalinger som samsvarer med arbeidets framdrift, skal faktura for delbetalingen utstedes innen en måned etter utløpet av mva-terminen. Dette gjelder selv om kravet er omtvistet.

Lær mer om merverdiavgift med vårt kurs: Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Bokføring av omtvistet faktura

Dersom kjøper mottar en faktura som har grunnlag i en avtale med selger og er et resultat av en faktisk inntruffet hendelse, skal fakturaen bokføres selv om kjøper bestrider enkelte deler av fakturaens innhold. Årsakene til dette kan for eksempel være at kjøper mener at leveransen er mangelfull eller at selger har fakturert for høy pris i forhold til avtalen. Selv om kjøper reklamerer og eventuelt holder tilbake oppgjør, påvirker ikke det plikten til å bokføre den inngående fakturaen.

Dette i motsetning til en faktura som ikke er resultat av en avtale med fakturamottaker, og hvor det ikke har skjedd en levering av en vare og/eller tjeneste. Dette vil være en fiktiv faktura som ikke gir uttrykk for en transaksjon mellom utsteder og fakturamottaker. Slike fakturaer som ikke er basert på en faktisk inntruffet hendelse, skal ikke bokføres av fakturamottaker. Fakturaer med åpenbare skrive- eller regnefeil skal heller ikke bokføres. I slike tilfeller må fakturamottaker be om kreditnota og ny korrekt faktura. 

Hovedregelen er at merverdiavgiften skal oppgis i mva-meldingen i den terminen fakturaen er utstedt. Det er uten betydning om eller når varen eller blir betalt eller om den viser seg å være mangelfull. Kjøpers fradragsrett er dermed løsrevet fra en eventuell betaling av fakturaen. Det er en forutsetning for at kjøper skal kunne fradragsføre merverdiavgift at fakturaen er bokført. Også dette tilsier at kjøper kan bokføre en omtvistet faktura. 

Også symmetrihensyn tilsier at kjøper må bokføre en omstridt faktura. Som nevnt plikter selger å utstede faktura for å gjøre sitt krav gjeldende mot kjøper, uavhengig av om kravet er omtvistet. Symmetrien i merverdiavgiftssystemet innebærer at også kjøper skal bokføre en mottatt faktura selv om han bestrider hele eller deler av innholdet. 

Dersom utfallet av tvisten er at vederlaget blir redusert, plikter selger å utstede kreditnota til kjøper. Først på dette tidspunktet plikter kjøper og selger å korrigere sine avgiftsoppgjør. Korrigeringen skal skje i den terminen som kreditnotaen er utstedt (datert).

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.