Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Dette må kvalitetskontroll på oppdragsnivå inneholde

- rådgiver i Sticos

Alle regnskapsforetak skal gjennomføre en årlig kvalitetskontroll på oppdragsnivå. Sticos Oversikt gjør det lettvint for deg å utføre denne kontrollen.

Kvalitetskontroll på oppdragsnivå skal minst omfatte følgende:

 • oppdragsavtalen er à jour
 • fullmakter er skriftlig dokumentert og à jour
 • krav til forståelse av oppdragsgivers virksomhet og vurdering av oppdragsgivers interne rutiner er oppfylt
 • kvalitetsikring av rapporteringsgrunnlag er tilfredstillende utført
 • pliktig regnskapsrapportering er utført i henhold til lovkrav
 • periodisk rapportering til oppdragsgiver er utført i henhold til avtale
 • eventuelle svakheter ved oppdragsgivers interne rutiner er rapportert til oppdragsgiver 
 • eventuelle brudd på lovkrav er rapportert til oppdragsgiver 
 • oppdragsdokumentasjon er tilfredsstillende og à jour
Med Sticos Oversikt kan du enkelt gjennomføre kvalitetskontroll på dine oppdrag

Vårt oppdragsstyringsverktøy tilbyr blant annet følgende:

 • Et verktøy for å gjennomføre årlige kvalitetskontroller på dine oppdrag. Oversikten inneholder alle kontrollpunktene listet ovenfor.

 • Vårt produkt gir deg en brukervennlig oversikt over punktene knyttet til kvalitetskontroll på oppdragsnivå. Verktøyet gjør det enkelt å sette oppgavene til utført og legge ved eventuelle kommentarer.

 • Med Sticos Oversikt kan du være trygg på at all historikk er ivaretatt og du vil alltid være oppdatert på når oppgaven sist ble utført og hvilken medarbeider som har vært involvert. I tillegg vil du alltid ha tilgjengelig historikken på tidligere gjennomførte kontroller. Du har også mulighet til å distribuere denne informasjon til flere.

 • Vi har sørget for å utvikle en god statusrapport i vårt nye verktøy. Denne rapporten gir deg en oversikt over status på fremdriften for alle dine kunder knyttet til den årlige kvalitetskontrollen. Rapporten er enkel å bruke og kan på en lettvint måte distribueres til flere.

 • Vi er opptatt av at våre produkter skal være smidig og enkelt å bruke, og har sørget for at all nødvendig dokumentasjon skal være tilgjengelig i samme vindu. Her kan du enkelt hente opp alle relevante dokumenter når du er i gang med å gjennomføre den årlige kvalitetskontrollen uten at det er et behov for å navigere seg til andre områder i verktøyet.

Sticos Oversikt gir deg enkelt tilgang til den underliggende dokumentasjonen for hvert kontrollpunkt, alt samlet på ett sted.

GRATIS SJEKKLISTE FOR REGNSKAPSFØRER: Viktige tema i dine kundemøter

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.