Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

En modernisering av GRFS

- rådgiver i Sticos

Som en konsekvens av utviklingen i regnskapsbransjen er GRFS blitt modernisert og tilpasset dagens regnskapsførervirksomhet. En modernisering av GRFS har gitt oss nye uttrykk som «risikobasert tilnærming» og «forsvarlig kvalitetsstyring».

Formålet med GRFS er å sikre forsvarlighet og et minimumskrav til kvalitet i tjenestene som regnskapsbransjen leverer. GRFS er en rettslig standard som er hjemlet i Regnskapsførerloven § 5-4.

Hvem gjelder standarden for

Regnskapsførerloven regulerer ekstern regnskapsførervirksomhet i næring i Norge. Loven gjelder adgangen til å føre regnskap for andre. Regelverket er ikke bindende for den som fører regnskap internt i et foretak, men kan likevel fungere som en god veiledning i hvordan slikt arbeid kan organiseres.

Regnskapsføring i næring for andre kan bare utføres av et regnskapsforetak. Med regnskapsforetak menes godkjent regnskapsselskap eller statsautorisert regnskapsfører som påtar seg regnskapsoppdrag i eget navn og har registrert enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret. 

God regnskapsføringsskikk

GRFS gir føringer for hva som skal til for å påta seg oppdrag. Standarden stiller krav til kvalitetsstyring, kapasitet, kompetanse, taushetsplikt, rutiner, IT-systemer og andre forhold som er uavhengige av type oppdrag. Standarden krever at alle tjenester som regnskapsforetaket tilbyr skal reguleres i en oppdragsavtale. 

Andre regelverk som regnskapsfører er underlagt, som hvitvasking- ,personvern- og risikostyringsregler omfattes ikke av GRFS. Dette betyr ikke at de har mindre betydning, men at disse reguleringene behandles og etterleves i henhold til andre lover og forskrifter.

Ta vårt nettkurs; «GRFS- Forutsetninger for å ta oppdrag»

Risikobasert tilnærming

GRFS har fokus på at regnskapsfører skal ha en risikobasert tilnærming til regnskapsoppdragene og en forsvarlig kvalitetsstyring i regnskapsforetaket.

Definisjonen på risikobasert tilnærming er en samlet vurdering av sannsynligheten for feil, mangler og andre uønskede hendelser, og konsekvensen av dette. GRFS stiller krav til at regnskapsfører skal ha en risikobasert tilnærming til arbeidet. Det kreves at oppdragsansvarlig regnskapsførers har en risikobasert tilnærming til grad av involvering og kontroll på regnskapsoppdragene. Regnskapsfører skal ha en risikobasert tilnærming til vurderingen av kundens interne rutiner og til vurderingen av dokumentasjon og bokføring.

Forsvarlig kvalitetsstyring

Regnskapsforetakets kvalitetsstyring inngår som en viktig del av foretakets risikostyring og internkontroll. Det er et krav i GRFS at regnskapsforetaket skal ha forsvarlig kvalitetsstyring. En forsvarlig kvalitetsstyring innebærer at regnskapsforetaket organiserer seg slik at det blir tilstrekkelig trygghet for at regnskapsoppdragene utføres i samsvar med lovkrav og god regnskapsføringsskikk. Kvalitetsstyringen skal tilpasses omfanget av og kompleksiteten i virksomheten.Systemet for kvalitetsstyringen må være kjent, brukes og fungere. En statsautorisert regnskapsfører skal være utpekt som ansvarlig for kvalitetsstyringen.

I Sticos Oversikt kan du ha god kontroll på kvalitetskontrollen

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.