Hopp til innhold

Feriepengeutbetaling - er det egentlig så komplisert?

- rådgiver i Sticos

På denne tiden av året er det mange arbeidstakere som gleder seg til å få feriepengene på konto. Men er det egentlig slik at alle skal ha feriepengene sine utbetalt i juni? Hvorfor blir noen av oss trukket 4/26-deler? Og hvorfor synes mange arbeidsgivere at feriepengeutbetalingen er så vanskelig?

Mange synes lønnskjøringen blir komplisert når det er tid for utbetaling av feriepenger. En av grunnene er nok at dette som regel gjøres kun en gang i året. Hver vår får vi på Sticos mange spørsmål om akkurat dette via vår fagsupport, og her får du svar på noe av det flere lurer på.

Hvorfor feriepenger og når skal de utbetales?

Ferien er i utgangspunktet ulønnet, men arbeidsgiver har “spart opp” penger til oss basert på lønna vår i fjor, og vi får dermed utbetalt feriepenger som skal kompensere for dette lønnsbortfallet. For å si det enkelt, så er altså feriepengene “lønn” mens vi har ferie. For mange, både arbeidsgivere og arbeidstakere, er dette vanskelig å forstå. Spesielt gjelder kanskje dette for de av oss som har månedslønn. Dette skyldes at vi som regel får feriepengene våre utbetalt i juni selv om vi ikke nødvendigvis har ferie da.

Forskjell på timelønte og månedslønte

Selv om “alle andre” får feriepengene sine utbetalt i juni, er det ikke sikkert at du skal ha dem da. Her er det nemlig forskjell på månedslønte og timelønte arbeidstakere. 

Feriepengene kommer som nevnt i stedet for lønn når du har ferie, og de skal i utgangspunktet utbetales forholdsmessig etterhvert som ferien tas. Ifølge Ferieloven kan arbeidstaker kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste lønningsdag, og senest 1 uke, før ferien tas. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles etter feriens lengde. Denne bestemmelsen gjelder i hovedsak for timelønte. Er det avtale om 5 uker ferie og arbeidstakeren skal avvikle 3 ferieuker i juli, er det kun 3/5-deler av feriepengene som skal utbetales i forkant av denne ferien. Resten av feriepengene fordeles og utbetales når de resterende feriedagene skal tas.

For månedslønte er det imidlertid mulig å betale ut feriepengene i juni. Samtidig som feriepengene utbetales, holdes lønn for årets feriedager tilbake, og det er her det blir innviklet for mange.

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

4/26, 3/22, 3,33/21,67? Det er flere varianter her, men felles for dem er at de fremkommer som et trekk på lønnsslippen. Mange tror dermed at de ikke får utbetalt alle feriepengene sine, men dette stemmer ikke.

Når vi snakker om ferie så er det vanlig å snakke om virkedager. Dette er alle dager unntatt søndager og andre helge- og høytidsdager, og en uke tilsvarer normalt 6 virkedager (mandag til lørdag). For arbeidstakere som har avtalefestet 5 uker ferie, vil antall feriedager strekke seg noen dager utover en måned. I snitt er det 26 virkedager i en måned, og med 5 uker ferie, som da tilsvarer 30 virkedager, blir ferien 4 virkedager mer enn en måned. Derfor må det trekkes for noen ekstra dager, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler. På denne måten blir antall dager det gjøres lønnstrekk for og antall dager man har ferie, likt. 

Benyttes faktiske arbeidsdager i stedet for virkedager, er en gjennomsnittsmåned 21,67 dager. 5 uker ferie tilsvarer da 25 dager, altså 3,33 dager mer enn en måned. Har man et lønnssystem som benytter 3/22-deler, er dette en avrunding av det mer korrekte 3,33/21,67-delstrekket. 

Med vårt oppslagsverk Sticos Oppslag har du alltid tilgang til oppdatert lov- og regelverk.

Til sammenligning skal månedslønte som har ferie etter ferieloven, dvs. 25 virkedager (4 uker og 1 dag), ha et tillegg på 1/26-del av månedslønna ved utbetalingen av feriepengene.

Når det så fremkommer et trekk på lønnsslippen, er det som nevnt mange som tenker at de ikke får utbetalt alle feriepengene sine. Selv om det ser slik ut, trekkes ikke dette egentlig av feriepengene, men av en månedslønn. Det som faktisk skjer ved feriepengeutbetalingen, uten at dette nødvendigvis fremkommer på lønnsslippen, er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det holdes tilbake lønn for ferien. Altså Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker (ev. lønn for 4 uker og 1 dag).

Trekket for de ekstra dagene gjøres alltid i forhold til en månedslønn. Har man ikke månedslønn, så har man heller ikke noe å trekke i. Timelønte arbeidstakere vil dermed aldri få dette trekket på sin lønnsslipp. Også arbeidstakere som får ytelser direkte fra NAV skal ha feriepengene fordelt som en timelønnet. 

Må de 4/26-delene trekkes?

Det er også arbeidsgivere som ikke bryr seg med å trekke disse ekstra dagene, selv om de ansatte har 5 uker ferie. De utbetaler da feriepengene samtidig som de bare holder tilbake lønn for en måned, i stedet for lønn for 5 uker. I slike tilfeller vil arbeidstakeren få både lønn og feriepenger for 3,33 feriedager. Dette er altså en fordel for arbeidstaker, og en ekstra kostnad for arbeidsgiver.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.