Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Grensedragningen mellom vedlikehold og påkostning - ny høyesterettsdom

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

I hvilken grad kan eieren av et næringsbygg få fradrag for tenkt vedlikehold når det er foretatt omfattende endringer på bygget?

I en ny dom har Høyesterett vurdert grensedragningen mellom vedlikehold og påkostning. I hvilken grad kunne eieren av et næringsbygg få fradrag for såkalt «tenkt vedlikehold» når det var foretatt omfattende endringer på bygget?

"Tenkt vedlikehold"

Som kjent har skattyter krav på fradrag for utgiftene til vedlikehold av et driftsmiddel (som f. eks. et næringsbygg). På den andre siden må skattyter aktivere utgiftene til påkostninger og vil først få fradragsrett etter hvert som formuesgodet avskrives.

Endringer på driftsmiddelet blir i utgangspunktet ansett for å være en påkostning, og de relaterte utgiftene må derfor aktiveres. Men i de tilfellene endringsarbeidene sparer skattyter for kostnader til nødvendig vedlikehold, kan skattyter i visse tilfeller ha krav på fradrag for de sparte utgiftene. Dette kalles for «tenkt vedlikehold».

I dommen fastslo Høyesterett at det er et vilkår for slik fradragsføring for «tenkt vedlikehold» at driftsmiddelets funksjonelle egenskaper er opprettholdt etter endringsarbeidene.

Dette er saken

Det aktuelle bygget i denne saken ble oppført på 1960-tallet og hadde før renovasjonen hatt kafé og selskapslokaler i andre etasje, butikker i første etasje og lager i kjeller.

Under renoveringen fjernet skattyter et kjøkken, flere vegger og all tidligere innredning inn til reisverket. Videre ble det elektriske anlegget tilpasset nye leietakere, yttervegger ble flyttet en meter lengre ut og inngangen ble endret. Renoveringen ble utført for å tilpasse bygget til nye leietakere som skulle drive klesbutikker.

Totalt kostet renoveringen ca. 17,3 millioner kroner. Av dette krevde skattyter fradrag for ca. 15,9 mill., mens ca. 2,4 mill. kroner ble aktivert.

Skattekontoret og skatteklagenemda mente at fradraget for utgiftene til ombygging av fasaden og endring av det elektriske anlegget måtte nedjusteres fra 100 % til 75 %. Videre nektet skattemyndighetene fradrag for utgiftene til rivning av innervegger og fjerning av kjøkken. Begrunnelsen var at de funksjonelle egenskapene ikke var opprettholdt.

Skattemyndighetene fikk gjennomslag hos Høyesterett, som uttalte at der hvor de funksjonelle egenskapene ikke er opprettholdt bør det ikke gis fradrag for «tenkt vedlikehold».

Ligningspraksis?

Skattyter hevdet for retten at et slikt vilkår er i strid med ligningspraksis. Med henvisning til Lignings-ABC la retten likevel til grunn at et slikt vilkår var i samsvar med etablert ligningspraksis.

Du kan lese hele dommen her.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.