Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn
Regnskapsfører sitter ved pulten å jobber

Har din bedrift et bevisst forhold til sin egen kapasitetsmessige sårbarhet?

- rådgiver i Sticos

God regnskapsføringsskikk (GRFS) stiller krav til regnskapsfører om å ha et bevisst forhold til kapasitet og kompetanse, både på et overordnet nivå og på oppdragsnivå.

Overordnet nivå

I følge GRFS 2.2 skal foretaket ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utføre sine regnskapsoppdrag i samsvar med lovkrav og god regnskapsføringsskikk.

Kapasiteten i regnskapsforetaket

Foretaket må ha en oversikt over ressursene i foretaket, slik at det er enkelt å se hvilke ressurser som er tilgjengelig. Dette kan løses ved å utarbeide en oversikt over budsjetterte timer mot faktiske timer, slik at man lett ser om det er ledig kapasitet i foretaket til å ta på nye oppdrag. 

Regnskapsforetaket må vurdere sin kapasitetsmessige sårbarhet, og planlegge tiltak som kan iverksettes hvis kapasiteten blir lavere enn normalt. Foretaket bør ha en plan for omfordeling av ressurser ved både kortvarig og langvarig fravær ved for eksempel sykdom.

Et tiltak mot kapasitetsmessig sårbarhet i regnskapsforetak med få ansatte kan være å ha en bistandsavtale med et annet regnskapsforetak. 

Sticos Oversikt har verktøyene du trenger for ressursplanlegging i ditt foretak. 

Kompetansen i regnskapsforetaket

Det er viktig at alle ansatte har den kapasiteten og kompetansen de trenger for å utføre de oppdragene de har fått tildelt, i samsvar med lovverk og oppdragsavtale. Foretaket må ha en oversikt over tilgjengelig kompetanse i foretaket. 

En slik oversikt bør tilpasses behovet hos det enkelte regnskapsselskap. Relevant kartlegging er blant annet hvem som er statsautorisert, hvilken utdanning den enkelte har, og hvilken erfaring de sitter med. Oversikten kan også vise en plan for kompetanseheving for alle ansatte uavhengig om de er statsautorisert eller ikke. En vanlig observert sårbarhet er avhengighet av nøkkelpersoner med spisskompetanse. I slike tilfeller kan man sette inn tiltak for å heve kompetanse.

Forsvarlig kvalitetsstyring

GRFS stiller krav til forsvarlig kvalitetsstyring. Dette innebærer at de som er utpekt som oppdragsansvarlige,hvitvaskingsansvarlig og kvalitetsansvarlig har nok kapasitet og kompetanse til å inneha disse rollene, med de krav som stilles til de kontrollene de skal utføre.

Få mer kunnskap med vårt nettkurs: Forutsetninger for å ta oppdrag

Oppdragsnivå

I følge GRFS 3.1 skal regnskapforetaket, før det påtar seg et regnskapsoppdrag, skaffe seg tilstrekkelig forståelse av oppdragsgivers virksomhet til å vurdere om regnskapsforetaket har kapasitet og kompetanse til å påta seg oppdraget.

Regnskapsforetaket kan ikke ta på seg et nytt oppdrag eller en ny tjeneste uten å være sikker på at de kan dekke oppdragsgivers behov på en forsvarlig måte.

Grunnlaget for vurderingen av kompetanse og kapasitet er regnskapsforetakets forståelse av:

  • virksomhetens art og omfang
  • regelverk som er av vesentlig betydning for oppdragsgiver, herunder bokførings-, regnskaps-, skatte-, avgifts- og selskapsregler
  • bransjen oppdragsgiver opererer i, herunder eventuelle særlige regler som gjelder for bransjen som er relevant for utførelsen av oppdraget

Løpende vurdering

Dersom det senere skjer endringer som påvirker vurderingen, skal regnskapsforetaket på samme måte vurdere om det har kapasitet og kompetanse til å fortsette regnskapsoppdraget både ved endringer på foretaksnivå og oppdragsnivå. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.