Hopp til innhold

Kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Svaret her vil bero på oppsigelsestidens lengde og hvem av partene som går til oppsigelse. I tillegg har arbeidstaker krav på ferie i hovedferieperioden.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiver går til oppsigelse av en arbeidstaker kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten at arbeidstakeren er enig, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. 

Kortere enn 3 måneder oppsigelsestid

Når oppsigelsestiden er kortere enn 3 måneder, kan arbeidstaker motsette seg å avvikle ferie i oppsigelsestiden selv om ferien var fastsatt før oppsigelsen ble gitt. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke endre på tiden for ferie som var fastsatt før oppsigelsen ble gitt.

LES OGSÅ: Disse reglene gjelder for ferie i oppsigelsestid

Oppsigelsestid på 3 måneder eller mer

Når oppsigelsestiden er 3 måneder eller lengre, kan arbeidsgiver legge ferien til oppsigelsestiden. Arbeidstaker har likevel et krav om 3 uker samlet ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september.

Dersom tiden for ferien er fastsatt før oppsigelse ble gitt, kan ikke arbeidsgiver endre tidspunktet for ferie med mindre arbeidstakeren er enig i en endring. Unntaket er hvis det oppstår uforutsette hendinger som vil skape vesentlige driftsproblemer, samt at det ikke kan skaffes annen stedfortreder.  Hvis slike hendelser oppstår skal arbeidsgiver drøfte en eventuell endring av ferien med den ansatte. Vil en endring av oppsatt ferie føre til merutgifter for den ansatte som man vil kreve erstattet, skal den ansatte opplyse om dette under drøftingen. Krav om erstatning av merutgifter må dokumenteres.

Reglene om ferieavvikling finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Oppsigelse fra arbeidstaker

Når en arbeidstaker sier opp sin stilling kan han kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden dersom det ikke er tid til å avvikle denne innen 30. september etter oppsigelsestidens utløp. Arbeidstaker kan kreve å få avvikle 3 uker ferie sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september. Restferie kan også kreves avviklet i oppsigelsestiden dersom det ikke er tid til at denne kan avvikles etter oppsigelsestidens utløp innenfor ferieåret. Dersom arbeidstaker sier opp sin stilling etter 15. august kan vedkommende ikke kreve at ferien skal avvikles før 30. september.  

LES OGSÅ: Hva gjør du med feriepengene når en ansatt slutter?

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.