Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Endringer i IKS-loven?

Endringer i IKS-loven?

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt ut forslag til endring i IKS-loven på høring og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskap.

John Daniel Kveli, rådgiver i Sticos

I det nye forslaget foreslår de økt møteoffentlighet og innsyn, samt å fjerne kravet om at departementet skal godkjenne oppløsning, krav om antall styremedlemmer, godtgjøring og å justere økonomibestemmelsene for å harmonisere med ny kommunelov.

I forslaget til ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper gir de utfyllende regler vedrørende innholdet i økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og årsmeldingen. 

Departementet har prøvd å hensynta ønsket om å ha en egen selskapsform for kommuner og fylkeskommuner, samtidig som de fleste hovedsakelig driver med typiske lovpålagte oppgaver. Departementet har lagt til grunn at det er karakteren til oppgavene som skal være førende for hvilke offentligrettslige regler som gjelder.

Høringsfristen er 23. september 2022. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

 


Sticos holder deg oppdatert: